U raspravi o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi "Digitalizacija TV-signala u BiH", Baručija je podsjetila da proces digitalizacije u BiH traje punih 16 godina jer institucije nisu blagovremeno provele potrebne aktivnosti za njegovo okončanje koje je trebalo biti 2015. godine.

- BiH je jedna od rijetkih zemalja u kojim se još emitira analogni TV signal, dok je Hrvatska digitalizaciju okončala 2010. godine ili za četiri godine, a Srbija 2015. godine ili za devet godina - rekla je Baručija.

Zastupnik Stranke demokratske akcije (SDA) Edin Mušić je naveo da bi izvještaj trebao sadržavati obim korištenja i učinka nabavljene opreme, pitanje vlasništva nad opremom, napominjući da naredna faza digitalizacije zahtijeva ulaganje od 30 miliona KM i osnivanje Korporacije.

U raspravi o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi "Planiranje i provođenje obuka zaposlenih u institucijama BiH" Baručija je predložila zaključak kojim bi zadužili Ministarstvo finansija i trezora BiH da u procesu pripreme i odobravanja budžeta za te obuke poveća nivo kontrole informacija o svrsi za koju su sredstva namijenjena radi utvrđivanja opravdanosti traženih sredstava.

Tokom rasprave o Informaciji o trenutnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa zastupnica Partije demokratskog progresa (PDP) Mira Pekić napomenula je da je agencija 2011., 2012. i 2013. godine izdala garancije UNIS-u od 83 miliona eura što je gotovo 20 posto budžeta institucija BiH.

Mišljenja je da se nakon toga Agencija do danas nije oporavila, te je najavila da će podržati uključivanje Pravobranilaštva BiH u sve pravne poslove radi zaštite interesa i kapitala Agencije. Zastupnik Srpskog kluba Jakov Galić naglasio je da vidi mogućnost gašenja Agencije ili osnivanja nove bez rukovodstva koje ju je dovelo u takvo stanje, dodajući da bi na dnevnom redu trebala biti i odgovornost rukovodstva i upravnog odbora.

Zastupnik SDA Šemsudin Mehmedović izjavio je da je jedan od bh. entiteta (Republika Srpska) osporavao Agenciju od njenog osnivanja, te smatra da u slučaju UNIS tvornice postoje elementi organiziranog kriminala. Naveo je da će podržati zaključke koji su predloženi uz Informaciju, ali da bi oni morali precizirati rok do kojeg se Vijeće ministara mora odrediti o budućnosti Agencije. O tim pitanjima poslanici će se izjašnjavati nakon što obave raspravu o svim tačkama dnevnog reda današnje sjednice.