Kao što je poznato "Trojka" i HDZ insistiraju svim silama da se Zastupničkom domu sa Komisije za izbor i imenovanje predloži samo jedan kandidat za sudiju Ustavnog suda BiH, Marin Vukoja, koji je blizak HDZ-u, iako postoji lista uspješnih kandidata.

- Sve je mimo Poslovnika. Prije svega, Radnu grupu nije mogao imenovati Zastupnički dom FBiH. Oni su mogli samo radno tijelo imenovati. S druge strane, ako je radnu grupu imenovao Zastupnički dom onda se ne može podnositi izvještaj Komisiji za izbor i imenovanje, nego onome ko je imenovao. Osim toga, predsjednik radne grupe je i predsjednik Komsije za izbor i imenovanje (Mladen Bošković) i on sam sebi podnosi izvještaj. To se nije smjelo dogoditi - govori nam Bišćević Tokić i dodaje:

- Zaduženje od Zastupničkog doma za Radnu grupu je bilo da urade tekst oglasa a oni su oglas i objavili. Tu je čitav niz propusta. Ova radna grupa je sebi dala previše ovlaštenja. I Naša stranka traži od Zakonodavno-pravne komisije da se oglasi da li je konkurs u skladu sa Poslovnikom.

Kaže kako je predsjedavajućoj Zastupničkog doma FBiH uputila sva pitanja jer je ona zadužena za Poslovnik.

- Sve u vezi sa izborom kandidata za sudiju Ustavnog suda BiH se mora više analizirati. Želi se po svaku cijenu dostaviti ime samo jednog kandidata u Zastupnički dom FBiH a u Poslovniku piše da Zastupnički dom bira, nije tu da potvrdi, već i da bira sa liste kandidata. To su ozbiljne stvari - poručila je Bišćević Tokić.