Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je formiralo radnu grupu koju su činili sekretari osnovnih škola, predstavnici Misije OSCE-a u BiH i ovog resornog ministarstva, s ciljem izrade Pravilnika o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama.

Pravilnik je donesen i usaglašen sa Zakonom o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini, Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo, te Konvencijom o pravima djeteta, koju je ratificirala država Bosna i Hercegovina i ima snagu ustavne odredbe.

Nadalje, spomenuti Pravilnik je dostavljen na mišljenje Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstvu pravde i uprave KS, a nakon pribavljenih pozitivnih mišljenja navedeni Pravilnik je dostavljen na objavu u Službene novine Kantona Sarajevo i on je objavljen ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 52/19), saopćila je ministrica za obrazovanje KS Zineta Bogunić.

Donošenje ovog Pravilnika je, dodaje, od velikog značaja jer su njime utvrđeni kriteriji za prepoznavanje, prevenciju i zaštitu od diskriminacije u procesu odgoja i obrazovanja u osnovnim školama. Nadležnost Ministarstva je, navodi, da štiti djecu od bilo kojeg oblika posredne ili neposredne diskriminacije, segregacije, govora mržnje, uznemiravanja, ponižavajućeg postupanja i nasilja, te bilo kojeg drugog ponašanja koje bi dijete dovelo u nejednak/neravnopravan položaj.

-Budući da se pojavila reakcija Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, informišemo Vas da predmet ovog Pravilnika ne reguliše radno-pravni, materijalni, niti socijalni status radnika, već je preventivnog karaktera. Koristimo priliku informisati javnost da predsjednik ovog sindikata Saudin Sivro kontinuirano vrši različite vrste pritisaka na Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantotna Sarajevo i na taj način ozbiljno ugrožava uspostavljanje vladavine prava u obrazovnom sistemu, najbolji interes djece i njihovu zaštitu. Saudin Sivro putem javnih nastupa i društvenih mreža kontinuirano diskredituje, omalovažava i vrijeđa ministricu kao i ostale državne službenike, čime ugrožava i narušava dignitet najvažnije institucije, čija je nadležnost da štiti najbolji interes djeteta - navodi se u saopćenju Pressa KS koje potpisuje ministrica Zineta Bogunić.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je, kako se dodaje, u posjedu dokumentacije, koja ukazuje na evantualno stavljanje u povoljniji položaj predsjednika Sindikata u odnosu na ostale prosvjetne radnike, što se tiče plaće, te se postavlja pitanje: Ko tu koga diskriminira?

-S obzirom na to da je Ministarstvo zaprimljenu dokumentaciju proslijedilo nadležnim institucijama na daljnje postupanje, te ukoliko se navodi ispostave kao istiniti predsjednik Sindikata Saudin Sivro ima osnovanog razloga da se protivi donošenju Pravilnika o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama i uspostavljanju vladavine prava u obrazovnom sistemu. Vjerujemo da će građani Kantona Sarajevo u dobroj namjeri razumjeti naše argumente i pružiti podršku Ministarstvu u borbi protiv diskriminacije po bilo kojem osnovu - navodi se u saopćenju koje potpisuje ministrica Bogunić.