- Bosanske vlasti na svim nivoima moraju hitno riješiti ovu zastrašujuću situaciju. U Biri postoji prihvatni centar čije je uspostavljanje koštalo Evropsku Uniju 3,5 miliona eura a koji migrantima može prižiti smještaj tokom zimskih mjeseci, kao što je istakla i EU Komesarka za Unutrašnje poslove Ylva Johansson tokom telefonskih razgovora sa Premijerom Unsko-Sanskog Kantona i Predsjedavajućeg Vijeća Ministara BiH. Odluka Vijeća Ministara donesena 21. decembra kao i ona donesena 31. decembra o privremenom otvaranju Bira centra se mora odmah sprovesti, bez ikakvih odgađanja - dodaje Borell.

Istakao je da je situacija trenutno neprihvatljiva.

- Trenutna situacija je apsolutno neprihvatljiva i EU stoga poziva BiH vlasti na svim nivoima da joj se potpuno posvete i nastave da rade kako bi se znašlo dugoročno rješenje na osnovi zajedničke odgovornosti - izjavio je Visoki predstavnik EU Josep Borrell, piše N1.