U entitetskoj skupštini sjede 83 zastupnika. Od nekadašnjeg 21 zastupnika danas ove stranke imaju samo tri, iako je Ustavom Republike Srpske u članu 71. navedeno da "najmanje četiri člana jednog konstitutivnog naroda će biti zastupljeno u Narodnoj skupštini".

U prvom poslijeratnom sazivu 1996.  godine ukupno 18 zastupnika imale su bošnjačke i hrvatske stranke. SDA je imala 14 zastupnika, Savez za BiH i SDP-UBSD-MBO- HSS po dva.

Dvije godine poslije 20 zastupničkih mandata, i to  Koalicija za BiH 16, a SDP četiri.

U sazivu 1998, prvi i posljednji put HDZBiH je imao svoje zastupnike. Koalicija za cjelovitu i demokratsku BiH 16 zastupnika, NHI jednog, HDZBIH i SDP po dva, što je ukupno 21 zastupnik.

Dvije godine poslije, 2000. SDA je imala šest zastupnika, SDP šest, Stranka za BiH četiri, i NHI jednog, ukupno 17.

U sazivu 2002. godine 15 mandata, i to SDA sedam zastupnika, Stranka za BiH četiri, SDP tri, i NHI jednog.

U sedmom sazivu Narodne skupštine RS-a 2006. godine, 10 mandata, od čega je SDA imala četiri, Stranka za BiH pet, i SDP jednog zastupnika.  

Četiri godine poslije, samo 5 zastupničkih mandata i to SDP tri i SDA dva.

U devetom sazivu 2014. godine ponovo 5 mandata i to koalicije Domovina.  

U aktuelnom desetom sazivu NSRS-a su samo 3 zastupnika i to zastupničke grupe Zajedno za BiH.