On je istakao da su kao visoki zvaničnici Službe državne bezbjednosti Republike Srbije, Stanišić i Simatović doprinijeli činjenju zločina od strane paravojnih snaga i drugih naoružanih grupa u ostvarivanju kampanja etničkog čišćenja protiv nesrpskog stanovništva, javlja Anadolija.

U saopćenju iz Haga se navodi da je Tužilaštvo je zadovoljno zaključkom Pretresnog vijeća da je Tužilaštvo izvelo dokaze koji van razumne sumnje dokazuju Stanišićevu i Simatovićevu odgovornost za neka krivična djela za koja se terete.

Tužilaštvo će pažljivo proučiti pismenu presudu, kada bude dostupna, uzimajući u obzir tačke optužnice za koje Pretresno vijeće nije utvrdilo da su dokazane van razumne sumnje, i odlučiti postoje li osnovi za žalbu.

Brammertz je izrazio zahvalnost Tužilaštva žrtvama i svejdocima koji su učestvovali u ovom postupku, navodeći da njihova spremnost da istupe i svjedoče protiv onih koji su im nanijeli nepravdu svjedoči o njihovoj hrabrosti kao i o važnosti pravosudnog postupka.

- Tužilaštvo naglašava da, iako je ovo posljednje prvostepeno suđenje održano u Hagu, i dalje postoji na hiljade osumnjičenih za ratne zločine širom zemalja bivše Jugoslavije koje još uvijek treba procesuirati. Nastavićemo intenzivne napore na pružanju podrške i pomoći kolegama u nacionalnim tužilaštvima kako bismo osigurali da se postigne više pravde za veći broj žrtava - istakao je Serge Brammertz.

Međunarodni mehanizam za krivične sudove (MMKS) danas je prvostepeno osudio, u obnovljenom postupku, bivšeg šefa Službe državne bezbjednosti (SDB) Srbije Jovicu Stanišića i komandanta Jedinice za specijalne operacije (JSO) SDB-a Franka Simatovića na po 12 godina zatvora za podržavanje i pomaganje zločina u Bosanskom Šamcu.

Pretresno vijeće konstatovalo je da je Tužilaštvo van razumne sumnje dokazalo da su obojica optuženih odgovorni za pomaganje i podržavanje krivičnih djela ubistva, deportacije, prisilnog premještanja i progona u Bosanskom Šamcu.

Proglašeni su krivim po tačkama jedan do pet optužnice te im je izrečena jedinstvena kazna od po 12 godina zatvora u koju će biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Za detaljno obrazloženje morat će se sačekati objavljivanje kompletne presude.

Haški tribunal je 2013. Stanišića i Simatovića oslobodio krivice, ali je Apelaciono vijeće 2015. usvojilo žalbu Tužilaštva i naloćilo da se suđenje ponovi zbog nepravilnosti u postupku.

Optužnica je ostala ista.

Ponovno suđenje u predmetu "Stanišić i Simatović" počelo je u ljeto 2017. godine. Tokom 2020. godine bilo je odgođeno na oko pola godine zbog pandemije koronavirusa. Srbija je 2003. godine uhapsila Stanišića i Simatovića.