Naime, kod prvobitnog glasanja, konstatovano je da Prijedlog nije dobio potrebnu većinu.

Nakon toga, Jasmin Duvnjak, šef Kluba Bošnjaka je zatražio desetominutnu pauzu.

Poslije pauze uslijedilo je pojedinačno izjašnjavanje na kojem je Prijedlog budžeta dobio potrebnu većinu. Zapravo, nako pauze je utvrđeno je da su prisutna 42 delegata i da je prvi put prošao Prijedlog jer je 28 delegata bilo za. 

Delegat Aner Žuljević zatražio je ponovnu prozivku delegata o Prijedlogu o izvršenju budžeta po hitnom postupku.  

Potom je predsjedavajući Doma naroda FBiH Tomislav Martinović naložio da se ponovo prebroje prisutni delegati jer se ne zna da li ih je 42 ili 46, kako bi se uopće znalo da li imaju kvorum za sjednicu. Inače Dom naroda trebalo bi da broji 58 delegata.

Nakon prebrojavanja, konstatovano je da je prisutno 46 delegata, od toga 28 u velikoj sali, 12 u ovalnoj i šestero je u restoranu Parlamenta koji je sada improvizirana sala.