Ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević izjavio je za Fenu da je Vlada Federacije BiH po hitnoj proceduri uputila Parlamentu Prijedlog zakona o demobilisanim borcima.

Nada se da bi oba doma naredni mjesec mogla zasjedati i na vanrednim sjednicama, možda čak u jednom danu, odobriti zakonsko rješenje čija bi primjena trebala početi 1. jula.

- Najvažnije je da uz ovaj zakon ide i prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu kako bi se obezbijedila nedostajuća sredstva u visini od 15 miliona KM. Dakle, nekih desetak miliona KM imamo na raspolaganju na poziciji Ministarstva, a s obzirom da smo usvojili tekst u kojem se predviđa stupanje na snagu zakona od 1. jula kako bi borci koji su u stanju potrebe mogli početi dobijati svoje naknade za juli, za primjenu zakona na godišnjem nivou potrebno je 50 miliona KM – rekao je Bukvarević.  

Izrazio je očekivanje da će svi poslanici i delegati podržati predloženi zakon, jer je u njegovoj izradi učestvovao Odbor za boračka pitanja u kojem sudjeluju predstavnici svih političkih stranaka, boraca i Vlade FBiH.

- Svjesni smo da ovo nije idealan zakon, ali njegovim donošenjem rješavamo i zahtjeve boraca, među kojima je taj da je u zakonu definisana javna objava Registra branilaca. Također, dogovoreno je da u tom registru bude jasno naznačeno ko je bio u jedinicama Armije RBiH, Hrvatskog vijeća obrane (HVO), MUP-a, namjenskoj industriji, logističkim bazama i pozadinskim jedinicama – istakao je Bukvarević.

Drugi borački zahtjev odnosi na egzistencijalnu naknadu za borce koji su u stanju potrebe.

Zakonom je, kako kaže, definisano da svi oni koji imaju 57 godina i više, a nisu ostvarili penziju, platu i nemaju nikakvih drugih primanja, stiču pravo na naknadu u visini pet KM po mjesecu provedenom u oružanim snagama.  

Vlada je ove sedmice nakon utvrđivanja Prijedloga zakona o demobilisanim borcima usvojila i  zaključak da nakon što se izglasa navedeni zakon, prestaje važiti Sporazum s predstavnicima branitelja o dostignutom obimu prava i sredstava za braniteljsko invalidsku zaštitu, jer novi zakon predviđa povećanje stavke za pitanje branitelja.

Demobilisani borci i članovi njihovih porodica moći će, dodaje Bukvarević, ostvariti više prava na osnovu novog zakona. Riječ je o pravima na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inozemstvu, banjsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, troškove prijevoza za liječenje u drugom kantonu i besplatno liječenje PTSP-a.