Zakon je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 30. decembra 2021. godine i na sjednici Doma naroda od 29. decembra 2021. godine.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dane objave u Službenim novinama Federacije BiH.