Irfan Čengić (SDP), zastupnik u Zastupničkom domu FBiH, za Faktor je kazao kako će amandmanski djelovati na ovaj zakon jer smatraju da se penzije moraju usklađivati sa indeksom cijena hrane, a ne općim indeksom cijena.

"Djelovat ćemo amandmanski"

- Smatramo da je potrebno izmijeniti Zakon o PIO-u kako bi se penzije usklađivale sa indeksom cijena hrane, a ne općim indeksom cijena kako sada stoji u zakonu. Jer penzioneri svoje penzije troše na hranu, režije, lijekove. Na dnevnom redu će se naći Prijedlog izmjena Zakona o PIO-u Vlade FBiH, ali mi imamo i svoj prijedlog izmjena, međutim on još nije na dnevnom redu. Na vladin zakon ćemo pokušati djelovati amandmanski - rekao nam je Čengić.

Predložene izmjene Zakona o PIO-u Vlade FBiH imaju 11 članova.

Novina u Zakonu je i mogućnost vanrednog usklađivanja penzija pod uvjetom da je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) u prethodnoj godini bila veća od tri posto i ako nema akumuliranog deficita u Budžetu Federacije BiH, a najviše do stope rasta BDP-a u prethodnoj godini.

Po sadašnjem Zakonu o PIO-u vanredno usklađivanje penzija se moglo dogoditi u slučaju da je BDP rastao minimalno tri posto u dvije uzastopne godine.

Vanredno usklađivanje penzija neće se odnositi na najviše penzije ostvarene po zakonu dok odnos najviše i najniže penzije ne dosegne odnos jedan naprema pet.

Izmjenama Zakona također je definirano da se na policijske službenike s državnog nivoa, koji žive na području Federacije BiH, prilikom odlaska u penziju i izračuna penzije primjenjuju ista pravila koja važe i za policijske službenike s federalnog nivoa.

Kada je riječ po povredama na radu, takvim će se smatrati i povrede koje su nastale u pripremi i odbrani BiH od 1991. do 1995. godine.

Članom porodice umrlog će se smatrati i vanbračni partner

Dopunjena je i odredba po kojoj se sada članom porodice umrlog osiguranika smatra i vanbračni partner. Vanbračnim partnerom smatra se osoba koja je takvom definirana Porodičnim zakonom Federacije BiH, a koja je svoj status utvrdila u sudskom postupku.

U ovoj godini nije bilo vanrednog usklađivanja penzija što je izazvalo revolt penzionera u FBiH, kao i posljednja odluka Vlade Federacije da se penzioneri u januaru pomognu sa po 50 KM.