Objavivši ovo, Irfan Čengić, zastupnik SDP-a BiH u Parlamentu FBiH, naveo je da su pojedini načelnici godinama nezakonito zapošljavali, otpuštali i raspoređivali uposlenike, te da je on to konačno dokazao i pred Ustavnim sudom FBiH.

- Pojedini načelnici godinama nezakonito zapošljavali, otpuštali i raspoređivali uposlenike, te sam to konačno dokazao i pred Ustavnim sudom FBiH!

Ustavni sud FBiH je donio presudu kojom je odbio apelaciju 9 sarajevskih općina prema federalnim zakonima koji regulišu oblast donošenja odluka o organizaciji službi i sistematizacija radnih mjesta.

Kao predsjednik Komisije za lokalnu samoupravu PD Parlamenta Federacije BiH sam bio strana u postupku, Ustavni sud FBiH u potpunosti uvažio argumente ove Komsije te je odbio zahtjev načelnika za ocjenu ustavnosti zakona i povrede prava na lokalnu samoupravu.

Nakon ove presude Ustavnog suda pozivam načelnike da počnu raditi onako kako piše u zakonima i kako su im inspekcije i ranije naložile, uvažavajući nadležnosti vijeća. Općine nisu ničije privatno vlasništvo, one pripadaju ljudima, a predstavnički organ građana su općinska vijeća.

Primjer ispravnog postupka donošenja ovih akata jeste Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić i Gradsko vijeće Grada Sarajeva. Nadam se da će načelnici se ugledati na Grad Sarajevo.

Svi radnici čija su prava ugrožena u posljednjih godina ovakvim nezakonitim odlukama i sistematizacijama koje su načelnici donosili bez Općinskih vijeća svoja prava trebaju tražiti na sudovima - naveo je Čengić u objavi na svom Facebook profilu.