U izbjegličkom centru Salakovac nadomak Mostara u toku su pripreme za zimu. Nakon što su podijeljene deke, stigle su i grijalice, a trenutno se radi na akciji osiguravanja zimske obuće i odjeće.

Edin Denjo, direktor Centra, priča da je ovdje utočište pronašlo 216 migranata od Pakistana do Sirije. Kapacitet centra je odavno popunjen. Ovdje su smještene migrantske porodice, uglavnom sa djecom. Među njima su čak tri bebe.

Denjo tvrdi kako nema nikakvih većih problema u centru, koji se ne mogu riješiti, te da migranti imaju osigurane uvjete za život, dostojne čovjeka. 

- Migranti dobivaju tri obroka. Ujutro je suha hrana, dok su ručak i večera kuhana hrana. Crveni križ im dostavlja hranu i higijenske potrepštine, kao i hapice i pelene za bebe. Imaju toplu vodu, internet, u dnevnom boravku televizijski prijemnik. Sve potrebno imaju - ističe Denjo, uz zahvalu Crvenom križu, koji od maja čini nadljudske napore kako bi se za sve migrante osiguralo sve što im treba.

Mjesta strahu i panici tvrdi nema jer zaliha hrane, kako im je rečeno, ima do kraja godine. Denjo se nada da će se iznaći rješenje i za period nakon. 

Riješen je i problem zdravstvene zaštite. Naime, primarna zdravstvena zaštita osigurana je ugovorom koji je s Domom zdravlja Mostar potpisalo Ministarstvo sigurnosti BiH, dok sekundarna ide putem Crvenog križa, u mjeri u kojoj je to izvodljivo.

Organizirani su i školski sati u Centru, kao i sportsko-rekreacijske aktivnosti dva puta sedmično, utorkom i četvrtkom.

Pomoć migrantima, u saradnji s Crvenim križem, pružaju i građani Mostara donacijama. Od prvog dana, pored Crvenog križa, pomoć pruža i World vison, Save the Children, Inicijative žena BiH, UNICEF-a, UNHCR-a.  Svi svoj dio zadaće uspješno izvršavaju zbog čega su i migranti zadovoljni s uvjetima u kampu.

Kroz ovaj Centar od maja je prošao veliki broj ljudi, a samo tri porodice su izrazile želju za stalnim boravkom u Mostaru. Iako se svima dopada život ovdje, ipak svoju budućnost vide u skandinavskim, ili zemljama Zapadne Evrope, gdje ih, navodno, očekuje rodbina.