Njome se Glavnom centru za brojanje naređuje da izvrši brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate izbora sa redovnih biračkih mjesta u Gradu Mostaru:

a) za nivo gradske izborne jedinice-199 na biračkom mjestu 155A014:

    1) brojanje glasačkih listića po političkim subjektima i

    2) utvrđivanje broja nevažećih praznih glasačkih listića i broja nevažećih glasačkih   listića po drugim kriterijima;

b) za nivo izborne jedinice gradskog područja 2 (Stari Grad)-155 na biračkom mjestu 155A001A:

    1) brojanje glasačkih listića po političkim subjektima i

    2) utvrđivanje broja nevažećih praznih glasačkih listića i broja nevažećih glasačkih listića po drugim kriterijima;

c) za nivo gradske izborne jedinice-199 na biračkom mjestu 155A013:

    1) brojanje glasačkih listića po političkim subjektima i

    2) utvrđivanje broja nevažećih praznih glasačkih listića i broja nevažećih glasačkih listića po drugim kriterijima;

    3)  prebrojati  i utvrditi broj glasova za kandidate političkog subjekta  „Ostajte ovde-zajedno za naš Mostar“

d) za nivo izborne jedinice gradskog područja 5 (Jugozapad)-153 na biračkom mjestu 153A006:

    1) brojanje glasačkih listića po političkim subjektima i

    2) utvrđivanje broja nevažećih praznih glasačkih listića i broja nevažećih glasačkih listića po drugim kriterijima;

e) za nivo izborne jedinice gradskog područja 5 (Jugozapad)-153 na biračkom mjestu 153A003:

    1) brojanje glasačkih listića po političkim subjektima i

    2) utvrđivanje broja nevažećih praznih glasačkih listića i broja nevažećih glasačkih listića po drugim kriterijima;

f) otvaranje vreće sa prebrojanim glasačkim listićima sa biračkog mjesta 153A003 za nivo izborne jedinice gradskog područja 5 (Jugozapad)-153 i utvrditi da li se u istoj nalaze glasački listići za nivo gradske izborne jedinice-199, te ukoliko se pronađu, ove glasačke listiće prebrojati, utvrditi rezultate i iste uvrstiti u rezultate tog nivoa za ovo biračko mjesto i

g) otvaranje vreće sa prebrojanim glasačkim listićima sa biračkog mjesta 155A027 za nivo izborne jedinice gradskog područja 2 (Stari Grad)-155 i utvrditi da li se u istoj nalaze glasački listići za nivo gradske izborne jedinice-199, te ukoliko se pronađu, ove glasačke listiće prebrojati, utvrditi rezultate i iste uvrstiti u rezultate tog nivoa za ovo biračko mjesto.

Aktivnosti iz naredbe će se obaviti sutra u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra) sa početkom u 10 sati. Naredba će biti objavljena na web stranici Centralne izborne komisije BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu. U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja, saopćeno je iz CIK-a BiH.