Muslimani imaju pravo na plaćeno odsustvo tri dana, radi svetkovanja vjerskog praznika.

- Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane osiguraju vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu - navodi se u saopćenju Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Prema takvimu Islamske zajednice u Crnoj Gori prvi dan Kurban-bajrama je u subotu 9. jula 2022. godine. Bajram-namaz je u 05:50 sati. Kurban bajram traje četiri dana.