Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti odlučilo je da skrati vrijeme rada ugostiteljskih i uslužnih subjekata, koji će raditi do 18 sati.

- Zbog izuzetno složene epidemiološke situacije mjere zabrane napuštanja objekta stanovanja važit će od 19 sati do pet sati narednog dana. Mjere će se primjenjivati od srijede, 25. novembra do 8. decembra - navodi se.

U saopćenju se ističe i da je Nacionalno koordinaciono tijelo sagledavalo epidemiološku i ekonomsku situaciju prije nego je donijelo nove mjere kao i da je sve urađeno sa ciljem da one u najmanjem mogućem obimu pogode građane, privredu i preduzetnike, a da daju očekivani rezultat. Oni su pozvali građane da u potpunosti poštuju sve mjere jer je to jedini način suzbijanja širenja koronavirusa.

- Naš zdravstveni sistem je, zahvaljujući dobrom planiranju i stručnosti i požrtvovanju zdravstvenih radnika, i dalje sposoban da se odupre pandemiji uprkos zabrinjavajućem stepenu infekcije - istakli su.