- Šta oni hoće od nas? Hoće da ukinu Republiku Srpsku i to su zapisali u onoj deklaraciji SDA iz 2019. gdje su jasno rekli da je njihov politički cilj eliminacija Republike Srpske. To je realna opasnost, to se dešava svaki dan – kazao je Dodik.

VEZANI TEKST - Schwarz-Schilling: Deklaracija SDA je put za bolju budućnost BiH

Ova SDA-ova deklaracija bila je na meti i prije samog usvajanja, ali i poslije. Zbog Deklaracije je SNSD u Narodnoj skupštini RS-a, pod izgovorom da je glasao za nju, smijenio prije dvije godine sa mjesta potpredsjednika NSRS-a Senada Bratića (on je preduhitrio taj potez te je sam podnio ostavku).

SNSD je tada poručio da je deklaracija "direktno usmjerena protiv interesa Republike Srpske i duboko zadire u postojeće državno uređenje Bosne i Hercegovine, kojim je garantovan status RS-a i srpskog naroda kao konstitutivnog". 

PROČITAJTE PROGRAMSKU DEKLARACIJU SDA USVOJENU NA KONGRESU 2019. 

A šta je to sporno u Deklaraciji SDA, a nije primjera radi onoj koju je SNSD usvojio 2015. pod naslovom "Republika Srpska - slobodna i samostalna budućnost i odgovornost" ili deklaraciji Vučićeve Srpske napredne stranke (SNS) iz 2013, u kojoj je kao cilj naveden pripajanje bh. entiteta RS susjednoj Republici Srbiji?

Ili pak dokumentu koji se od 2012. godine nalazi na stranici predsjednika RS-a, pod nazivom "Dejtonska struktura Bosne i Hercegovine i pravni položaj Republike Srpske". Samo nekoliko rečenica u ovom dokumentu pisanom na 42 strane, dovoljno je da se vidi sa koliko su se žara njegovi autori potrudili da istaknu "kontinuitet postojanja RS-a" i negiraju hiljadugodišnju historiju države Bosne i Hercegovine. Za njih je, baš kao i za Dodika, država Bosna i Hercegovina nastala tek potpisivanjem Dejtona i saglasnošću entiteta.

U ProgramskoJ deklaraciji SDA iz 2019, kada je riječ o ustavnoj reformi u BiH, navedeno je sve ono što je i u prethodno usvojenim deklaracijama 2009. i 2015. godine, ali tada Dodik, niti bilo ko drugi nije reagirao.  

VEZANI TEKST - Još jedna reakcija iz Srbije: Šta je Brnabić rekla o Deklaraciji SDA

Za razliku od SNSD-ove, koja zagovara referendum i samostalnost entiteta Republika Srpska odnosno razbijanje države BiH, ili SNS-ove koja govori o pripajanju, u SDA-ovoj deklaraciji ili dokumentu iz 2012. u kojem je najavljen referendum o otcjepljenju RS-a, u Deklaraciji SDA naglašava se jačanje države Bosne i Hercegovine i rad na funkcionalnosti njenih organa i vlasti na svim nivoima.

Naravno, napomenuto je da se za takvu ustavnu reformu mora postići konsenzus sva tri naroda u BiH. Prema toj deklaraciji Bosna i Hercegovina bila bi definisana kao regionalizirana, pravna i socijalna država pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina, sa tri nivoa vlasti - državnim, regionalnim i lokalnim i u kojoj bi bio jedan predsjednik. Takvo što je već decenijama javni i jasan stav SDA, ali očigledno da baš u ovom trenutku kada Dodik zagovara mirni razlaz BiH, odgovara mu da za njom ponovo posegne.

- Naš primarni i dugoročni cilj je usvajanje ustava kojim bi Bosna i Hercegovina bila definirana kao demokratska, regionalizirana, pravna i socijalna država pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina sa tri nivoa vlasti: državni, regionalni i lokalni sa gradom Sarajevom koji je politički, administrativni, kulturni i ekonomski centar Bosne i Hercegovine. Podržat ćemo reforme koje su u interesu svih građana Bosne i Hercegovine i koje vode jačanju funkcionalne državne strukture. Sva buduća rješenja moraju zadovoljiti princip pune ravnopravnosti naroda i građana na svakom dijelu države Bosne i Hercegovine - navodi se u Deklaraciji SDA.

Također, najavljuje se i uspostava Vrhovnog suda BiH, što uostalom imaju sve moderne demokratske države, te dosljednja implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH.

- U okviru toga, tražit ćemo da se do kraja implementiraju odluke Ustavnog suda BiH o ravnopravnosti naroda kako bi se uspostavila simetrična rješenja u oba bosanskohercegovačka entiteta. Ovo posebno kada su u pitanju entitetski parlamenti i predsjednici, odnosno potpredsjednici entiteta. Podržavamo ustavnu reformu entiteta Federacija BiH kojoj je cilj racionalizacija i efikasnije funkcioniranje vlasti. Nećemo prihvatiti bilo kakve nove podjele, etničke, teritorijalne ili institucionalne. Razmatranje administrativno-teritorijalne reorganizacije Federacije BiH može biti razmatrano isključivo u okviru reorganizacije na prostoru cijele Bosne i Hercegovine – stoji u Deklaraciji SDA.

Također, naglašeno je da će ova stranka insistirati na reformi policijskih snaga "kako bi Bosna i Hercegovina imala uvezane, funkcionalne i efikasne policijske snage".

Istaknuto je i da će raditi na afirmaciji bosanskohercegovačkog indentiteta kao zajedničke odrednice svih građana Bosne i Hercegovine.

- Bosanskohercegovački identitet nije negiranje etničke pripadnosti Bošnjaka, Srba, Hrvata i ostalih, već razvijanje osjećaja pripadnosti državi Bosni i Hercegovini. Bh. identitet sadržan je i u onome što su zajednički, društveni i građanski interesi svih državljana BiH... Osigurat ćemo izučavanje, upotrebu i promoviranje bosanskog jezika u obrazovnim institucijama, medijima i javnom životu. Zalažemo se za punu ravnopravnost bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika. Osuđujemo sve slučajeve diskriminacije na tom planu, a posebno diskriminaciju povratnika u RS kojima se onemogućava upotreba bosanskog jezika u obrazovnom sistemu – stoji u Deklaraciji SDA.

Četiri godine prije, SNSD je usvojio svoju deklaraciju sa posebnim naglaskom na samostalnost entiteta Republika Srpska. Istaknuto je da Narodna skupština Republike Srpske kao najviši organ strane-potpisnice svih aneksa Dejtonskog sporazuma, treba donijeti odluke o samostalnosti Republike Srpske kao načinu ostvarivanja njenog ustavnopravnog položaja u Dejtonskoj BiH.

PROČITAJTE DEKLARACIJU SNSD-A USVOJENU NA SABORU 2015. 

- Povelja Ujedinjenih nacija kao najviši dokument međunarodnog prava, proklamuje razvijanje prijateljskih odnosa među narodima zasnovanih na poštovanju načela ravnopravnosti i samoopredjeljenja naroda. Bivše jugoslovenske republike imale su mnogo manji stepen državnosti nego entiteti u BiH, a priznavane su kao nezavisne države. Čak je priznata nezavisnost Kosova na osnovu deklaracije zastupnika nelegalne skupštine, iako je Kosovo bilo samo autonomna pokrajina u sastavu Srbije.

Pravo na samoopredjeljenje pripada i Republici Srpskoj, ukoliko drugi budu istrajavali na kršenju Dejtonskog sporazuma. Ukoliko do kraja 2017. godine ne bude vidljivih procesa i mjerljivih rezultata uspostavljanja pozicija Republike Srpske u skladu sa Aneksom 4. Dejtonskog mirovnog sporazuma, Narodna Skupština Republike Srpske treba u toku 2018. godine raspisati referendum o samostalnom statusu Republike Srpske. Na osnovu rezultata referenduma, organi vlasti Republike Srpske shodno ulozi strane utvrđene Aneksom 4. Dejtonskog mirovnog sporazuma, Federaciji BiH predložiti mirno razdruživanje i obostrano istovremeno priznanje.

Da se na prostoru BiH od tada samostalnih država formira Unija država BiH, sa otvorenim granicama, slobodnim kretanjem ljudi i roba. Nakon utvrđivanja samostalnog statusa da Republika Srpska bez odlaganja zatraži pristupanje EU uz prihvatanje njenih pravnih tekovina - navodi se u Deklaraciji SNSD-a iz 2015. godine.