Počasnim članom VKBI-a proglašeni su Tilman Zülch i ambasador Diego Arria, a zahvalnica VKBI-a dodijeljenja je Gazi Husrev-begovoj biblioteci Sarajevo, Vladi Unsko-sanskog kantona i  Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK.

Plaketa VKBI-a posthumno je dodijeljena književniku Hazimu Akmadžiću, prof. dr. Kasimu Begiću, prof. dr. Nijazu Durakoviću i Hatidži Mehmedović. Istovremeno, dobitnici Plakete VKBI-a su prof. dr. Aida Abadžić Hodžić, akademik fra Mile Babić, prof. dr. Hasan Balić, mr. sci Bogić Bogićević, prof. dr. Husnija Kamberović, muftija Seid ef. Smajkić i prof. dr. Jusuf Žiga.

Povelja VKBI-a posthumno je dodijeljena prof. dr. Mersadu Berberu. Isto priznanje - Povelja VKBI-a dodijeljena je i prof. dr. Enveru Imamoviću i akademiku Safetu Zecu.

Predsjednik VKBI-a Nedžad Mulabegović kazao je da se 28. rođendan Vijeće obilježava u potpuno novom okruženju, novim prilikama i okolnostima koje uveliko mijenjaju dosadašnje uvjete i načine naših života te da je pandemija uzrokovana virusom COVID-19 promijenila cijeli svijet.

Podsjetio je da su u prethodnim godinama aplelirali na one koji obnašaju vlast da je neophodno vratiti institut savjetovanja u sve bitne društveno-političke tokove.

- Naš apel nije prihvaćen. Naprotiv. Umjesto promoviranja principa antifašizma, integrativnih projekata, demokratskih inicijativa, vladavine prava, društvenog konsenzusa isticanjem različitosti bh. društva kao bogatstva, dominirala je promocija nacionalizma, separatizma, suspenzije vladavine prava, stranačke isključivosti i surove borbe za vlast, radi vlasti - kazao je.

Istakao je da su se u ovoj godini, kada obilježavaju 28 godina od osnivanja, u Vijeću suočili sa specifičnošću koja im je bila nepoznata čak i u najtežem periodu za vrijeme agresije i opsade Sarajeva, jer vlasti nisu podržale niti jedan program i projekt Vijeća koji je bio delegiran u skladu sa propisanim procedurama.

Dodao je da nisu podržali čak ni izradu enciklopedijskog - višetomnog Rječnika bosanskog jezika, sigurno najznačajnijeg leksikografskog projekta u novijoj povijesti Bosne i Hercegovine koji se provodi kroz institucionalni okvir Vijeća.

Podcrtao je  stavove Skupštine Vijeća, da je VKBI organizacija koja ima jasnu distancu od bilo koje političke organizacije i istovremeno je partner svakoj političkoj organizaciji koja svoje ideje, vizije i ciljeve temelji na stručnosti, izvrsnosti, prosperitetu i boljitku.

- Sve bosanske i bošnjačke političke organizacije trebaju shvatiti da je politički pluralizam realnost, koja se ne može negirati i izbjegavati. Upravo snaga i autoritet Vijeća leži u tome što naše odluke i stavove donosimo na bazi argumentiranih razgovora, naučno utemeljenih činjenica, vlastitih promišljanja i saznanja, uvažavanja ličnog integriteta, a ne na bazi ideoloških opredjeljenja - poručio je Mulabegović.  

U prethodnom periodu je, dodao je, Vijeće kroz saradnju sa bošnjačkim nacionalnim vijećima iz Srbije (BNV), Crne Gore (BVuCG), Hrvatske (KBNMRH), Sjeverne Makedonije (BNVRSM), Kosova (KVZ) i uskoro Sjedinjenih Američkih Država (KBSA), putem Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, napravilo značajne iskorake koji imaju za cilj harmonizaciju temeljnih elemenata nacionalnog identiteta bošnjačkog naroda.

Istakao je  da je zajednički stav da bošnjački narod treba imati svoje matično društvo, sa javnim ovlaštenjima, o čemu će se u narednom periodu intenzivno razgovarati, uz učešće svih relevantnih organizacija, udruženja, ustanova bošnjačke provenijencije iz Bosne i Hercegovine i svijeta.

- Poseban oblik saradnje nastavit ćemo sa ostalim temeljnim organizacijama bošnjačke provenijencije iz BiH, Preporodom, Merhametom i Bošnjačkim institutom - Fonadacijom Adilbega Zulfikarpašić - naglasio je.

Poručio je da Vijeće ostaje predano istinskoj saradnji, koja traje više od dvije decenije, sa partnerskim organizacijama, Hrvatskim narodnim vijećem Bosne i Hercegovine i Srpskim građanskim vijećem, kao i sa Krugom 99, na projektima koji imaju za cilj integraciju Bosne i Hercegovine na temeljima demokratskih evropskih vrijednosti u kojima svaki građanin i pripadnik svakog naroda i nacionale manjine u Bosni i Hercegovini treba imati jednaka prava na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

- Naše vjerske, nacionalne i djelom kulturne različitosti jesu bogatstvo koje su komparativna prednost Bosne i Hercegovine, a nikako ne mogu niti smiju biti izvorima sukoba, neslaganja i mržnje. Svi mi kojima je BiH domovina, tokom gotovo hiljadugodišnjeg postojanja Bosne izgradili smo poseban bosanski, bosanskohercegovački, identitet kojeg se ne odričemo - poručio je Mulabegović.

Naglasio je da Vijeće ne pristaje na kompromise koji se tiču osporavanja nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, negiranja genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, osporavanja pravosnažnih presuda međunarodnih i domaćih sudova, ravnopravnosti svih građana i naroda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

- Vijeće ostaje istrajno u borbi protiv fašizma, šovinizma, segregacije, aparthejda, nacionalne netrpeljivosti i velikodržavnim projektima koji dolaze iz susjednih država Srbije i Hrvatske - istakao je Mulabegović.

istakao je da će podržavati projekte i procese koji promoviraju integraciju bh. društva kao društva zajedničkih vrijednosti, vladavinu prava, demokratske procese, vjerska, nacionalna i ljudska prava i slobode.

- Bosna i Hercegovina je domovina, država i zemlja svih onih koji je vole, bez obzira na sve individualne i kolektivne raznolikosti, a takvih je većina u Bosni i Hercegovini - zaključio Mulabegović te izrazio zadovoljstvo što su počasni članovi Vijeća postali svjetski priznate ličnosti ambasador Diego Arria i Tilman Zulch.