U današnjem nastavku predstoji glasanje delegata o predloženom zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH i drugim aktima.

Predsjedavajući Tomislav Martinović, prekidajući januarski dio, rekao je da se radi o kompleksnom dnevnom redu.

Prije prekida, usvojen je Zakon o registru finansijskih izvještaja u FBiH nakon što je prijedlog ovog akta odobrio i Zastupnički dom polovinom oktobra prošle godine.

Kako je delegatima obrazložila dopremijerka i ministrica finansija FBiH Jelka Milićević, Zakon je dio reformi u oblasti finansija i revizije, u skladu s evropskim uzusima, a nalaže objavu godišnjih finansijskih izvještaja pravnih subjekata čija je obaveza podnositi takve izvještaje na internet-stranici Finansijsko-informatičke agencije.

Jedna od karakteristika januarskog dijela ove sjednice je usvajanje budžeta Federacije BiH za 2021. godinu, kao i pratećeg zakona o izvršavanju tog budžeta.

Prihvaćen je i Prijedlog zakona kojim treba urediti ovogodišnje finansiranje Grada Mostara, ali za razliku od budžeta FBiH, taj akt je zbog jednog odobrenog amandmana, drukčiji tekstualno od varijante odobrene u Zastupničkom domu.

Strogo proceduralno gledajući, stoga se ne može tretirati ni da je zakon donesen iako su ga prihvatila oba nivoa jer ne može stupiti na snagu dok ne ujednače konačni tekst.

Poslovnička je mogućnost da budući zakon usuglašava zajednička komisija čiji su članovi iz oba doma. I komisijski usaglašenu varijantu moraju opet konačno potvrđivati na sjednicama i Zastupnički dom i Dom naroda.