Kako je kazao, ponukan serijom tekstova Faktora o pet pulmologa iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo koji su poslani u penziju, a uzimajući u obzir da se iz izjava troje njih može zaključiti da su uvrijeđeni načinom na koji se prema njima postupilo i da žele još raditi, Čengić im želi ponuditi prijem u radni odnos u Domu zdravlja u Goraždu u nadi da će bar jedan pristati, koliko ovom domu zdravlja i treba. 

- Bosansko-podrinjski kanton nema pulmologa još od novembra 2020, već se angažuju ljekari iz penzije po ugovoru o djelu. Na ponavljane raspisane konkurse za prijem pulmologa u radni odnos nije bilo prijava - pojasnio je dr. Edin Čengić, dodavši da bi pristankom pulmologa iz Kantona Sarajevo BPK riješio problem dok njihova doktorica za pet godina ne dođe sa specijalizacije, a s druge strane bi stručnjaci, pulmolozi iz Sarajeva, koji žele i mogu doprinijeti zajednici imali priliku za to.

Edo Selimić, predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo, kazao nam je da se zahvaljuje, ali i da je on prestar da bi sada prelazio dnevno 150-200 kilometara do Goražda i nazad ili spavao u Goraždu pet dana sedmično. 

VEZANI TEKST - Zbog odnosa vlasti prema njima četiri od pet pulmologa ne žele nastaviti raditi u JU Dom zdravlja KS

Četvero specijalista pulmologije u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo, i to Mirsada Nazičić, Teufik Hadžiosmanović, Edo Selimić i Edin Arslanagić, odlučili su ne prihvatiti ponudu navedenu u dokumentu od 22. marta, kojeg je direktor JU Dom zdravlja KS Abel Baltić objavio na svom Facebook profilu. Iz dokumenta je vidljivo da je Ministarstvo zdravstva KS dalo saglasnost da se za pet pulmologa, koje je ministar Haris Vranić početkom godine poslao u penziju, produžuje ugovor o radu za narednih šest mjeseci.

Ovaj dokument je objavljen na Baltićevoj Facebook stranici uvečer, nakon što je Faktor objavio tekst da su ljekari prvo pozvani da im produže ugovor, a onda su ih poslali u penziju. Do te večeri ljekari, kako su rekli, nisu bili informirani o tom dokumentu.

Ono što ih je najviše iznenadilo i razočaralo, jeste činjenica da su ga Vranić i Baltić u svojim ladicama držali sedam dana jer je Ministarstvo zdravstva saglasnost za produženje ugovora o radu pulmolozima potpisalo još 16. marta.