- Na svaki način o navodnom genocidu treba odgovoriti istinom i spriječiti da to bude alibi za ukidanje Republike Srpske - poručio je Mihailović. 

Vojislav Mihailović je unuk četničkog vojvode Draže Mihailovića. 

Za predsjednika Pokreta obnove Kraljevine Srbije (POKS) izabran je u januaru ove godine.