Razgovarano je o aktuelnoj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini, sa naglaskom na blokadu državnih institucija i prijetnje unilateralnim narušavanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, koje dolaze iz bosanskohercegovačkog entiteta RS.

Član Predsjedništva BiH Džaferović potcrtao je da je krucijalni uvjet pravne i sveukupne sigurnosti u Bosni i Hercegovini poštovanje dejtonskog sistema, uključujući osnovne elemente Dejtonskog sporazuma kao što su Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Ured visokog predstavnika, EUFOR i NATO štab u Bosni i Hercegovini kao pravni nasljednici misije SFOR-a.

Član Predsjedništva BiH Džaferović kazao je da je formiranje dodatnih državnih institucija provedeno u skladu sa odredbama Dejtonskog sporazuma, uz pristanak svih u Bosni i Hercegovini, te podršku sveukupne međunarodne zajednice, te da bi potkopavanje ostvarenog napretka ugrozilo mir u Bosni i Hercegovini, kao i čitavoj regiji.