- Što se tiče individualnih sankcija protiv svih onih koji su na spisku, u ovom momentu se odvijaju rasprave, ne bih komentirao o tome - rekao je Field za N1.

O tome da li se rasprave o sankcijama odvojaju unutar Vlade Velike Britanije, Field je rekao:

"Da, unutar vlade Velike Britanije. Apsolutno. Ali, i dalje ćemo gledati da sarađujemo sa partnerima, kako ne bi bio samo jedan akter na sceni, što bi imalo limitiran uticaj, nego da djelujemo više kao koletivni odgovor".