Svih 211 članica FIFA-e imat će pravo na pomoć od 890.000 eura, kao i 445.000 eura koje moraju uložiti u ženski fudbal.

Pored toga, nacionalni savezi mogu se prijaviti za pozajmicu koja ne premašuje 35 posto prihoda, a koja ne može biti veća od 4,46 miliona eura.

Predsjednik FIFA-e Giani Infantino obećao je strogu kontrolu i reviziju utroška sredstava.

FIFA je najavila formiranje fonda u martu, kada je fudbal širom svijeta zaustavljen zbog pandemije koronavirusa.

- Klubovi i savezi su u stvarnoj opasnosti. U nekim dijelovima svijeta fudbal se nije pokrenuo. Moramo im pomoći - rekao je prvi čovjek FIFA-e.