Najviše "legionara" ima Brazil, a njih od 1.280 internacionalaca njih čak 247 nastupa u Portugalu. Čak 80 brazilskih igrača fudbalski hljeb zarađuje u Japanu, a zatim slijede Španija (57), Italia (54), Malta (49) i Turska (43).

Nakon Brazila najviše fudbalera u inostranstvu imaju Francuska (902), Argentina (886), Engleska (503), Španija (447), dok se među TOP 10 još nalate Srbija (421), Njemačka (405), Hrvatska (379), Kolumbija (375) i Nigerija (372).

Bosna i Hercegovina prema podacima CIES-a ima 180 internacionalaca od kojih više od jedne šestine nastupa u Hrvatskoj (32). Po 21 bh. legionar brane boje turskih i srbijanskih klubova, a 17 igrača iz BiH nastupaju u Sloveniji.

Bh. fudbaleri nastupaju čak u 42 od ukupno 97 asocijacija koje su se našle u ovom istraživanju CIES-a, a u nastavku pogledajte spisak svih zemalja u kojoj nastupaju bh. fudbaleri: