VEZANI TEKST - Konačno, sutra se otvara javna garaža kod sarajevske Hitne pomoći

Zbog propusta Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo podzemna garaža G3 u Kolodvorskoj ulici (kod Hitne pomoći) i dalje se ne može pustiti u funkciju, navodi se u saopćenju iz Općine Novo Sarajevo i pojašnjava:

- Općina Novo Sarajevo planirala je da se garaža pusti u rad sutra (petak 29.9.2023.). Međutim, prilikom jučerašnjih posljednjih priprema za stavljanje garaže u funkciju, Općina je od djelatnika Javnog preduzeća ONSA, kojem je garaža dodijeljena na održavanje i upravljanje, prvi put upoznata sa problemima u vodosnabdijevanju garaže.

Prema informacijama KJKP Vodovoda i kanalizacije, koji je na poziv nadležne općinske službe urgentno uputio ekipu na teren, u šahtu su trebala da postoje dva funkcionalna priključka, jedan za sanitarnu mrežu, drugi za protivpožarni sistem. Međutim, zatečeno je prespajanje priključka vodom protivpožarnih sistema na priključak sanitarne mreže, zbog toga što je nakon asfaltiranja kružnog toka ostao dostupan samo jedan od postojeća dva ventila (drugi je ostao ispod asfalta). Na ovaj način je onemogućeno stavljanje u funkciju protivpožarnih sistema, a samim tim i puštanje garaže u rad.

Općina je hitno uputila urgenciju Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, koji je implementator projekta i stručni nadzor na izgradnji garaže i kružnog toka, te zatražila odgovore o navedenom, kao i hitno rješavanje problema koji je napravljen, a zbog kojeg se prolongira otvaranje garaže i pravi dodatna šteta građanima.

Napominjemo da je Zavod Općini predao objekat garaže G3 kao funkcionalan i sa pravomoćnim odobrenjem za upotrebu, te ostaje nejasno kako je izvršen tehnički prijem objekta, odnosno kako na vrijeme nije uočen navedeni propust – navodi se u saopćenju Općine Novo Sarajevo.