General Graziano vodi poslove Vojnog komiteta EU-a i vojni je savjetnik predstavnika Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku o svim vojnim pitanjima i predstavlja primarnu tačku kontakta sa komandantima vojnih operacija EU-a.

Ministar Podžić je na početku razgovora pozdravio generala Graziana, izrazio zadovoljstvo što je do ove posjete došlo, uprkos činjenici da pandemija COVID-19 još uvijek traje. On je istakao da je integracija naše zemlje u Evropsku uniju najvažniji prioritet vanjske politike, te da  je Bosna i Hercegovina u tom smislu dio zajedničke vanjske i sigurnosne politike – CSDP.

Ministar Podžić je generala Graziana upoznao i o aktivnostima koje MO BiH uspješno provodi uprkos izazovima i teškoćama sa kojima se susreće. Istakao je da je podrška Evropske unije od krucijalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, a posebno u domenu održavanja stabilnog i sigurnog okruženja putem misije Althea EUFOR u BiH. Isto tako naglasio je podršku institucijama odbrane BiH, gdje se jačaju kapaciteti Oružanih snaga BiH kroz zajedničku obuku i vježbe sa EUFOR-om, te kroz materijalnu i ekspertsku pomoć u procesu rješavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava (NMiMES).

Na sastanku je naglašen značaj potpisanog Sporazuma između BiH i EU-a o uspostavljanju okvira za učešće BiH u operacijama EU-a za upravljanje krizama, na temelju kojeg Oružane snage BiH učestvuju u Misiji obuke Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUTM RCA) od 2017. godine u kojoj su do sada učestvovala 24 pripadnika OS BiH.

- Podžić se posebno zahvalio Grazianu na podršci koju nam EU i EUFOR pružaju u procesu protivminskog djelovanja i obavijestio generala da smo putem EUFOR-a uputili Verbalnu notu Visokom predstavniku EU za vanjsku politiku i sigurnost za pomoć procesu deminiranja iz EU fonda za mir - saopćilo je Ministarstvo odbrane BiH.

Govoreći o poteškoćama i izazovima koji su prisutni u funkcioniranju institucija odbrane, ministar je kao razlog naveo i nedovoljan budžet za odbranu, a što se negativno odražava na realizaciju  preuzetih obaveza vezanih za provođenje aktivnosti iz dokumenta "Pregled odbrane BiH" i pokretanje procesa modernizacije OS BiH.

Graziano je iskazao snažnu podršku našoj zemlji i reformskim procesima te prenio poruku podrške Vijeća Evropske unije Bosni i Hercegovini kao jedinstvenoj i suverenoj zemlji.

Izrazio je očekivanja da će se misija Althea u BiH nastaviti  i dalje, u čemu je nezamjenjiva uloga snaga EUFOR-a. Također, general je ohrabrio zvaničnike MO i OS BiH da iskoriste prisustvo EUFOR-a u BiH, te da kroz programe obuke i vježbi dodatno ojačaju kapacitete Oružanih snaga BiH koji će biti korišteni kako na unutarnjem planu, tako i u misijama podrške miru u svijetu.

Podžić se na kraju zahvalio Grazianu na podršci i pomoći i izrazio nadu da će se otvoriti prilike za novu i snažniju saradnju sa institucijama Evropske unije u narednom periodu, saopćeno je.