Pravne subjekte, kako je za Faktor kazala vršiteljica dužnosti direktora ovog preduzeća Vera Arnautović, kontaktiraju telefonom ili e-mailom kako bi izmirili dugovanja za prikupljanje, transport i deponovanje otpada sa područja Kantona Sarajevo.

- KJKP Rad Sarajevo krajem ove kalendarske godine će biti dužan pokrenuti tužbe za neplaćene račune prema fizičkim i pravnim licima za proteklu godinu kako ne bi došlo do zastare – kaže Arnautović.

Od prvog januara 2011. do 30. septembra 2021. godine ukupan dug za usluge koje obavlja ovo kantonalno preduzeće i fizičkih i pravnih lica iznosi 33.356.347,08 KM. Od čega građani KS duguju 20.336.275,42 KM, a firme, odnosno pravna lica, 12.902.482,97 KM – navodi Arnautović.

Kako bi povećali naplatu za usluge prikupljanja, transporta i deponovanja otpada, KJKP Rad šalje opomene, poziva dužnike zbog izmirenja dugovanja, zatim sklapa ugovore o plaćanju na rate.

- Ukoliko korisnici, bez obzira na to da li su u pitanju fizička ili pravna lica, nakon prispijeća opomena putem pošte ili sredstava informisanja za fizička lica, telefonski ili putem email-a za pravna lica ne izvrše plaćanje obaveza prema KJKP Rad, zakonska obaveza je da se pokrenu tužbe kod nadležnih općinskih sudova kako bi se izvršilo namirivanje potraživanja. Ovaj proces pokretanja tužbi prouzrokuje dodatne sudske troškove i zatezne kamate koje se obračunavaju na glavni dug – pojašnjava Arnautović.

Napominje da reprogramiranje dugovanja fizička i pravna lica mogu izvršiti u saradnji sa ovim preduzećem uz redovno izmirivanje obaveza za tekući period.