Naime, ukoliko bi sve autobuske linije funkcionisale trenutno, GRAS-u bi nedostajalo više od 30 vozača.

Kako Faktor saznaje, nisu produženi ugovori za 10 vozača autobusa, za tri vozača trolejbusa, te šest mehaničara. Još veći problem predstavlja činjenica da u Evropskoj uniji nedostaje veliki broj vozača, tako da zaposlenici GRAS-a masovno predaju zahtjeve i uzimaju godinu neplaćenog.

Na taj način oni čuvaju svoja radna mjesta i ako ne budu zadovoljni uvjetima izvan BiH, bez problema se mogu vratiti u GRAS. Početna plaća vozačima u EU je oko 2.500 eura, tako da će se samo rijetki vratiti u GRAS.

Kada se još tome doda neizvjesna situacija u GRAS-u koja traje već godinama, te da se sve češće spominje stečaj ovog javnog prijevoznika, onda su šanse za povratak vozača još manje.