Hrvatski članovi u Upravnom odboru Rukometnog saveza BiH objavili su saopćenje za javnost u kojem navode da prestaju sa radom zbog nepravilnosti poslovanja Saveza, te su zatražili hitnu sjednicu Skupštinu Saveza.

- Nakon godinu dana pokušaja, nade i očekivanja da će UO RSBiH početi raditi organizovano, transparentno i zakonito na čemu smo kontinuirano insistirali, nažalost prinuđeni smo prihvatiti činjenicu da se to u ovom sastavu UO RSBiH neće desiti. Od samog početka rada ovog saziva UO, počela je i praksa donošenja i realizacije privatnih aranžmana, koje je dogovaralo i realiziralo nekoliko članova UO RSBiH bez informacija i saglasnosti ostatka UO, koji je za takve "odluke" uglavnom saznavao iz medija. Na sjednicama UO je doneseno niz punovaljanih odluka koje nikada nisu došle u pismenu formu niti su potpisane i objavljenje, a mnoge od njih su nakon jednoglasnog donošenja na sjednici, od pojedinih članova UO kasnije preformulisane ili primjenjivane suprotno od stvarne odluke. Primjera je puno, ali evo samo nekoliko:

- UO RSBiH je na sjednici održanoj 22. decembra 2018. jednoglasno (sa 10 prisutnih članova) donio odluku o startu Premijer B lige za muškarce od sezone 2019/2020. Ni 24 sata nakon toga isti članovi koji su predložili i glasali za takvu odluku su u medijima, a kasnije i na sjednicama UORS BiH osporili da je takva odluka donesena i naravno ona nikad nije niti opismenjena niti provedena.

- UO RSBiH je na sjednici na Rostovu dana 20. maja 2019. donio oduku o raspisivanju javnog konkursa za mjesto generalnog sekretara RSBiH i odlučeno da već ranije imenovana komisija obavi razgovore sa kandidatima koji se prijave. Na istoj sjednici je izričito odbijen prijedlog da član UO RSBiH može obavljati dužnost generalnog sekretara ili biti v.d. generalnog sekretara RSBiH, jer je to protuzakonito i jer bi se radilo o čistom sukobu interesa. Konkurs je raspisan i informisani smo da su pristigle tri prijave. Nikada, niti izabrana komisija, niti UO RS BiH nije razmatrao pristigle prijave niti donosio nikakvu odluku o tome. Suprotno odluci UO RSBiH potpisan je ugovor o obavaljanju dužnosti v.d. generalnog sekretara, na neodređeno vrijeme, sa članom UO RSBiH uz naknadu od 2.000 KM mjesečno neto, o čemu smo informisani preko društvenih mreža.

Ovo su samo neki primjera, koje su naveli u saopćenju, a koje su potpisali Slobodan Zadro, Nevenko Herceg, David Grbavac i Zoran Trlin, uz zaključak da traže hitnu sjednicu Skupštine RSBiH na kojoj traže izbor novog rukovodstva, koje će, kako ističu, raditi na rješavanju nagolimalnih problema u bh. rukometu.