Kako je tada kazala gradonačelnica Karić, oni će "svojim bogatim profesionalnim iskustvom i ličnim kredibilitetom pomagati upravi grada u aktivnostima, projektima i strateškim pitanjima u kojima je njihova ekspertiza potrebna".

Gradonačelnica je više puta napomenula kako će savjetnici raditi bez bilo kakve naknade.

Podsjećamo, članovi Gradskog savjeta su akademik prof. dr. Kemal Hanjalić za oblast tehničkih nauka, akademik prof. dr. Mirko Pejanović za pitanja ustavno-pravnog statusa Grada Sarajeva u sistemu lokalne samouprave, prof. dr. sc. Pavle Mijović za saradnju sa vjerskim zajednicama i promicanje međureligijskog dijaloga, prof. dr. Anto Domazet za oblast ekonomije, Dino Mustafić za oblast kulture, Amir Vuk za urbanizam i planiranje razvoja grada, Dervo Sejdić za zaštitu prava nacionalnih manjina sa posebnim zaduženjem za romsku zajednicu, dr. sc. Eli Tauber za koordinaciju sa vjerskim i nacionalnim zajednicama, Hadžem Hajdarević za javne politike iz oblasti kulture, dr. sc. Žarko Papić za socio-ekonomsku analitiku, prof. dr. Aleksandra Nikolić za oblast obrazovanja i univerzitetske saradnje, Nijaz Skenderagić za oblast infrastrukturnih projekata, Ferid Buljubašić za oblast lokalne samouprave, Mufid Garibija za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Nerkez Arifhodžić za diplomatiju i međunarodnu saradnju, Edina Papo za menadžment u oblasti kulture, Bogdan Tanjević za oblast sporta, Senka Nožica za pravna pitanja i Jasna Diklić za oblast kulture.

Samo nekoliko dana prije zvaničnog imenovanja Gradskog savjeta gradonačelnica je zajedno sa svojim savjetnicima ugostila direktoricu Balet Festa Sarajevo Edinu Papo koja je zvanično postala njena savjetnica za menadžment u oblasti kulture.

I već na narednoj sjednici Gradskog vijeća Sarajeva Balet Festu bi iz Budžeta Grada Sarajeva trebalo biti odobreno 22 hiljade maraka.

Ukoliko bude usvojena, ovom odlukom Gradsko vijeće Grada Sarajeva učestvuje u sufinansiranju kako se navodi, kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo, a koja će se održati u periodu od 17. do 29. septembra.

Gostujući na N1 gradonačelnica Karić je na pitanje novinarke Emele Burdžović da li može obećati građanima da neće doći do toga da će neki od članova Gradskog savjeta dobiti ugovor ili novac na nekom konkursu.

- Ne, ja sam već imala pitanje. Ljudi su poučeni negativnim iskustvima, da li će gradonačelnica imenovati savjet a onda recimo ugovorom o djelu isplaćivati neke naknade. Apsolutno ne - kazala je Karić gostujući na N1. 

Pitali smo direktoricu Balet Festa Edinu Papo da li je ova dodjela sredstava sukob interesa uzimajući u obzir da je predlagač odluke gradonačelnica, a njena savjetnica za menadžment u oblasti kulture ujedno i direktorica manifestacije koja će dobiti sredstva.

- Ja sam Balet Fest osnovala sa svojim dragim kolegama još 2010. godine, dakle Grad, Gradska uprava su između ostalog bili osnivači i podržali finansijski tu prekrasnu ideju i jedini festival takve vrste. Ovo što sam ja sada u Gradskoj upravi dio jednog velikog prekrasnog tima gradonačelnici Benjamini Karić, ja ne vidim da je tu neki sukob interesa, odnosno apsolutno ne razumijem zašto me to i pitate - kazala je Papo, te dodala:

- Balet Fest postoji i prije Benjamine Karić. Članovi savjeta i ja smo na volonterskoj bazi, nikakvog utjecaja nemamo ni na budžete, ni na finansije. Mi razgovaramo i dajemo možda neke prijedloge. Nije to nikakvo radno mjesto, niti je to utjecaj te vrste, ako mislite na neke pozicije ili na nešto što bi imalo neku vrstu sukoba na ono što se radi u Gradskom savjetu. Ja je ne vidim.