Alma Kratina, predsjednica Kluba DF-a u Zastupničkom domu FBiH, kaže kako očekuje izjašnjavanje o ovoj inicijativi na narednoj sjednici Zastupničkog doma, a koja bi trebalo da bude 31. maja.

Višemilionski gubici 

- Ako inicijativa bude usvojena, formirat će se komisija. Vidjet ćemo ko će podržati inicijativu – kazala nam je Kratina.

Zadatak komisije je da u razumnom vremenskom okviru analizira sve aspekte rada Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OOIEiEK) u periodu od 2018. godine do danas.

- U izvještajima Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2019. i 2020. godinu, te u izvještajima Finansijske policije FBiH utvrđene su ekstremne nepravilnosti koje su višegodišnje, kontinuirane i odobravane od onih koje su ove nelegalne radnje trebali zaustaviti i sankcionisati. Posljedice ovih radnji koje su utvrdili Ured za reviziju institucija u FBiH te Finansijska policija FBiH su prema ekspertnim analizama kompetentnih instutucija i pojedinaca višemilionske – navodi se u inicijativi.

Dodaje se kako je u  septembru 2021. godine Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio finansijsku reviziju Operatora za OIEiEK za 2019. i 2020. godinu koja obuhvata reviziju finansijskih izvještaja i usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

- Nakon izvršene revizije Operatoru za OIEiEK data su četiri negativna mišljenja, a menadžementu ukupno 37 preporuka. Sve je dokumentovano na 50-ak stranica i gotovo da u izvještaju nema niti jedna rečenica koja ne upućuje na kriminalno poslovanje. Bitno je naglasiti da su revizijom utvrđene nepravilnosti u poslovanju Operatora, od uposlenika odnosno, Sindikata OIEiEK, već bile prijavljivane nadležnom Ministarstvu koje je evidentna i flagrantna kršenja Zakona hladno ignorisalo.

Između ostalog, u izvještaju je navedeno da je zabilježeno višestruko kršenje Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, te Zakona o radu – stoji u obrazloženju Kluba DF-a.

Uposlenici ukazivali na nepravilnosti 

Podsjećaju da su prije nego je urađen revizorski izvještaj usposlenici upozoravali na nezakonitost u radu Operatora.

- Kada su revizori objelodanili izvještaj, uposlenici su ponovo nadležnim institucijama ukazali na dodatne nepravilnosti u radu OIEiEK-a. Između ostalog, u odgovoru Sindikata se kaže da je Finansijska policija FBiH prilikom inspekcijskog nadzora nad radom Operatora 2019. godine utvrdila niz nezakonitosti u radu, a čiji izvještaj je Vlada FBiH tek primila k znanju iako je po navodima premijera FBiH cilj inspekcijskog nadzora bio zavođenje reda u Operatoru za OIEiEK.

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju je bilo, a moguće i ostalo mjesto problematičnog funkcionisanja u svim aspektima što je podrazumijevalo neregularnosti u povlaštenom tretmanu stranačkih biznismena u smislu odobravanja dozvola cijena i kvota za proizvođače električne energije posredstvom solarnih panela te enormna i masovna protivzakonita zapošljavanja stranačnih kandidata čime su neprivilegovani stanovnici FBiH dovedeni u situaciju da su isključeni iz ovog procesa - ukazuju.

Dodaju da ovakvo ovogodišnje funkcionisanje OOIEiEK, koje nije utemeljeno ni u jednom državnom ili entitetskom zakonu iz sektora energije i u kojem je zanemareno zakonodavstvo u oblasti izgradnje, priključenja i podsticanja proizvodnje iz objekata koji električnu energiju prave koristeći OIE (obnovljive izvore energije, prije svega solarne) je ostalo nesankcionisano od resornog ministarstva i Vlade FBiH u smislu provođenja detaljnih analiza i obavještavanja javnosti o višemilionskim štetama zbog ovakvog djelovanja i izostanka adekvatnih reakcija.

- Jedina reakcija je bila smjena direktora OOIEiEK nakon čega se sve zaustavilo. Smatramo opravdanim, utemeljenim i urgentnim formiranje parlamentarne komisije koja će utvrditi navedena kršenja Zakona i nečinjenja odgovornih u ovom smislu – stoji u obrazloženju inicijative Kluba DF-a u Zastupničkom domu FBiH.

Federalni revizori 2018. nisu mogli obaviti svoj posao 

Vlada Federacije BiH je 2013. godine na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o osnivanju Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, kao neprofitne pravne osobe koja obavlja poslove u skladu sa Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

U skladu sa Zakonom o korištenju OIEIEK, Operator na zahtjev privilegovanog / kvalifikovanog proizvođača zaključuje ugovor o otkupu električne energije po garantovanoj / referentnoj otkupnoj cijeni i vrši otkup, te isplatu finansijskih sredstava za ukupnu električnu energiju proizvedenu iz postrojenja privilegiranog / kvalificiranog proizvođača. 

Odranije je poznato da je OOIEiEK od svih naplaćivao električnu energiju a dug opraštao Aluminiju Mostar, da su gubitak Operatora od nekih 10 miliona KM namirivali potrošači električne energije, da federalni revizori zbog ograničenog djelokruga, nemogućnosti pribavljanja osnovne dokumentacije, nisu mogli 2018. godine obaviti reviziju u Operatoru.