Prema Pravilniku o provođenju izbora koji je važio na posljednjim izborima 2018. godine rok za pristizanje glasova putem pošte bio je dva dana od dana održavanja izbora.

Kad uzmemo u obzir činjenicu da je zakonski rok za objavljivanje potvrđenih izbornih rezultata 30 dana od dana održavanja izbora, jasno se vidi sav besmisao ovakve odredbe, navedeno je u saopćenju Inicijative.

Posebno je, odaju, besmisleno da ovakva odredba ostane na snazi u vrijeme pandemije koronavirusa, kada sve međunarodne pošiljke idu znatno sporije nego ranije.

- Više hiljada glasača nastanjenih u Americi prijavilo se za glasanje putem pošte. Za veliku većinu njih još nije potvrđena prijava, tj. još nije završen proces obrade podataka i verifikacija prijave. Uz ovakav tempo obrade prijava u CIK-u za glasanje putem pošte, u uslovima pandemije i uz ovako kratke rokove ne postoji ni teoretska šansa da glasači iz prekookeanskih zemalja mogu na vrijeme dobiti materijale i na vrijeme ih poslati da bi u CIK BiH stigli do 17. novembra.2020. godine, tj. dva dana nakon izbora - navode oni.

Uzimajući u obzir navedeno Inicijativa za Stolac traži od CIK-a BiH da produži rok za pristizanje pošte na 25 dana od dana održavanja izbora, zaključuju iz Inicijative.