- Predsjedavajući Komisije Faruk Kapidžić je u više navrata zahtijevao od Federalne uprave za inspekcijske poslove da zatvori gradilište insistirajući na tome da je riječ o radovima rekonstrukcije za koje je potrebno odobrenje nadležnog organa, te da Komisija na čijem se čelu nalazi mora dati svoje mišljenje o radovima - navode.

Tvrde da je Općina Stari Grad po ovom pitanju postupila u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, a istovremeno da su ispoštovali sve naloge nadležnih organa. Kada je inspektor zatvorio gradilište, Općina Stari Grad je, kako tvrde, prema nalogu Federalnog ministarstva prostornog uređenja, naručila izradu novog elaborata za radove na Trgu oslobođenja - Alija Izetbegović.

VEZANI TEKST - Obustavljeni radovi na Trgu Alije Izetbegovića, Kapidžić tvrdi da se radilo bez ikakvih dozvola
 

- Firma ARHIPLUS d.o.o. iz Mostara koja je licencirana za izradu projektno-tehničke dokumentacije u obuhvatu nacionalnih spomenika izradila je Projekat tekućeg održavanja: Sanacija oštećene građevine na Trgu oslobođenja - Alija Izetbegović koji je Općina Stari Grad Sarajevo dostavila Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Na zahtjev Komisije, Federalno ministarstvo je elaborat proslijedilo njima na mišljenje. Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH dala je NEGATIVNO mišljenje, zbog čega postoji opravdana sumnja da se radi o opstrukciji i blokiranju projekta od strane ove komisije i njenog predsjedavajućeg - navode u demantu.

Ističu da navedenim aktom Komisija nije obrazložila na čemu se temelje tvrdnje da se na trgu radi rekonstrukcija, te da Općina Stari Grad i dalje ostaje pri stavu da je Trg potrebno sanirati u postojećim gabaritima i prilagoditi potrebama modernog života u centralnoj jezgri.

- S ciljem rješavanja pitanja Trga i nastavka projekta Općina je predložila da se ovo pitanje što prije riješi i krene u smjeru iznalaženja prihvatljivog rješenja. S ciljem otklanjanja zastoja u samoj realizaciji projekta, Općina Stari Grad je zatražila od Komisije stručne smjernice i upute kojim će precizirati koja je to dozvoljena debljina ploča, materijal i ostale specifikacije, kao i tehnologija izvođenja radova, te pravni i urbanistički osnov za isto - tvrde, te dodaju:

- Općina Stari Grad napominje da odugovlačenje ovog projekta ide na štetu građana Sarajeva, a što Komisija mora uzeti u obzir. U interesu građana Starog Grada, Sarajeva, ali i cijele Bosne i Hercegovine, pa i šire koji koriste ovaj trg, Općina Stari Grad će poduzeti sve mjere kako bi se ovaj projekat realizovao, te pozivamo i ostale uključene u ovaj projekat da mu pristupe na isti način - zaključuju iz Općine Stari Grad.