Iako je ugovorom s izvođačem radova, firmom "Kaja Company" koji je potpisan u julu, predviđeno da se radovi okončaju u roku od četiri mjeseca od dana uvođenja u posao, zbog poteškoća izazvanih pandemijom virusa COVID-19 kao i složenosti pojedinih radova, izvođač radova zatražio je da se taj rok produži za još dva mjeseca.

Prema riječima predstavnika firme "Kaja company" d.o.o. Elvisa Kajevića, osamdeset posto radova predviđenih projektom je okončano, a početak izvođenja tzv. finih radova počinje sljedeće sedmice. Premijerka BPK Goražde Aida Obuća naglasila je da će u ovaj projekat biti uloženo više od milion KM.

- Vlada BPK Goražde je sufinansijer ovog projekta čija ukupna vrijednost je više od 800.000 KM, ne računajući opremu koja se odnosi na nabavku hemodijaliznih aparata i reverzibilne osmoze koja predstavlja srce hemodijaliznog centra a koju smo uspjeli obezbijediti iz donatorskih sredstava, zahvaljujući našim prijateljima. Drago mi je da su svi prepoznali značaj ovog projekta i nadam se da će u budućnosti BPK Goražde i Kantonalna bolnica imati još snažniju podršku kada je u pitanju jačanje zdravstvenog sektora. Smatram da svaka uložena konvertibilna marka je opravdana iz razloga što je ovo jedan human projekat i što su nam životi ljudi prije svega na prvom mjestu – kazala je Obuća.

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Eniz Haliović naglašava da je trenutno na području BPK Goražde deset pacijenata koji svakodnevno putuju na hemodijalizu u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

- Ranije je bilo i više pacijenata koji, bez obzira na vremenske i druge uslove moraju ići u Sarajevo, što je zaista mukotrpan proces. Bilo je različitih ideja za realizaciju ovog projekta ali mi smo donijeli odluku i započeli ovaj projekat koji će biti okončan nadam se u 2021. godini, kako bi naši pacijenti dobili jedan savremeni hemodijalizni centar u svom kantonu, onakav kakav zaslužuju - kazao je Halilović.

Direktorica Kantonalne bolnice Goražde prim. dr. Nermina Kamenica podsjeća da je ova zdravstvena ustanova s početkom izgradnje objekta  pokrenula aktivnosti na osposobljavanju medicinskog kadra za rad u hemodijaliznom centru.

- Kadrovski ćemo moći postići sve ono što zahtijeva jedan hemodijalizni centar, nadam se uz superviziju i pomoć koju nam je i do sada pružao Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. U početku pandemije naši medicinski radnici koji su bili na edukaciji bili su prinuđeni da je prekinu, ali nadam se ubrzo nastavku. Za nesmetan rad hemodijaliznog centra jedna smjena podrazumijeva šest medicinskih sestara i dva odjeljenska ljekara uz nefrologa - istakla je dr. Kamenica.