- Jedan od strateških uspjeha je da smo širenje vratili na sto kao jedan od ključnih strateških projekata EU-a. No za to je bilo potrebno mnogo rasprava - kazao je Janša u razgovoru za Slovensku televiziju, govoreći o uspjesima svoje vlade, u tradicionalnom razgovoru pred novu godinu.

- U tim sam raspravama mnogo puta rekao da nakon svega što doživljavamo na istoku i što smo zadnjih desetljeća gledali na Balkanu treba biti jasno da se EU mora širiti čime se širi prostor slobode i blagostanja. Treba se osloboditi iluzije da će se stvari rješavati same po sebi, a ako se ne širi EU, onda će se širiti neko drugi - kazao je Janša, prenijela je Hina.

Janša je kazao da je time na sastancima u Briselu postigao da se u dokumente Evropske unije umjesto "evropske perspektive" evropskih država izvan EU-a opet unese "perspektiva članstva", čemu su se po njegovim tvrdnjama opirale i neke od starih članica, osnivača EU-a.

Ukrajina, ili pak Srbija imaju evropsku perspektivu jer su u Evropi i tu će uvijek ostati, ali one žele perspektivu članstva, no to je bilo teško napisati u dokumente i za to se trebalo izboriti, kazao je slovenski premjer.

- Posebno je tu mnogo oportunizma kad se radi o Zapadnom Balkanu - dodao  je Janša.

- Jedan od evropskih lidera, neću mu reći ime, čak je u raspravi rekao: "Zašto bismo ih uveli u Evropsku uniju, kad su nam ovako jeftiniji kao radna snaga" - kazao je Janša, dodavši kako i u nekim starim članicama prevladava uskogrudnost ili "nacionalistički interesi" koji prevladavaju nad vizijom slobodne, mirne i ujedinjene Evrope.

Evropski projekt još nije dovršen, a mnoge zemlje koje bi željele postati članice Evropske unije još nisu slobodne. Taj projekt treba nastaviti, a proširenje je njegov bitan element, kazao je Janša u razgovoru za Slovensku televiziju.