- Tužilaštvo nije dokazalo prisustvo namjere optuženih za istrebljenje - kazala je predsjedavajuća Vijeća Minka Kreho.

Dodala je da prisustvo policije na određenim lokacijama nije bilo dovoljno za osuđujuću presudu.

Josipović je bio načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Bratuncu, Tešić zamjenik komandira Policijske stanice u Bratuncu, Vasić načelnik zvorničkog Centra javne bezbjednosti (CJB), Zoljić komandant Posebnih jedinica policije (PJP), a Pantić kao bivši komandir Prve čete PJP-a.

Vasić je oslobođen optužbe za izvršenje genocida, a ostala četvorica za pomaganje u genocidu.

Predsjedavajuća Vijeća je kazala da nije sporno da je u Srebrenici počinjen genocid, ali da je nakon okončanja postupka Sud ostao u sumnji u vezi sa odgovornošću optuženih.

Prema riječima Kreho, Tužilaštvo nije izvelo nijedan dokaz koji bi Vasića vezao za udruženi zločinački poduhvat.

- Samo navođenje njegovih kontakata sa visokopozicioniranim zvaničnicima civilne, vojne i policijske vlasti nije dovoljna činjenica za ovo Vijeće - kazala je Kreho.

Ona je dodala da nije izveden ni dokaz da je Vasić znao za namjeru glavnih izvršilaca, plana za prisilno preseljenje 40.000 civila iz Potočara, kao i pogubljenje 8.000 muškaraca.

Kreho je rekla da je Tužilaštvo pokušavalo da dokaže svijest optuženog kroz prisustvo sastancima, ali da su izostali dokazi o zaključcima sa tih sastanaka.

Josipović je oslobođen optužbi da je izdao naređenje, a Tešić neposredno izvršavao naredbu o angažovanju pripadnika SJB-a iz Bratunca na odvajanju muškaraca u Potočarima, kao na njihovom prihvatu i smještaju u Bratuncu.

Kreho je rekla da Tužilaštvo nije dokazalo da je Josipović izdao naredbu i odredio koji policajci idu u obavljanje zadataka. Ona je dodala da samo prisustvo određenog broja policajaca nije dovoljan dokaz.

Prema zaključcima Vijeća, Tužilaštvo nije dokazalo da su Vasić, Zoljić i Pantić paralelno vršili komandu i nadzor na pripadnicima policije, uključujući i PJP.

Pripadnici policije, kako je utvrdilo Vijeće, bili su angažovani na nekim mjestima, uglavnom na obezbjeđenju putne komunikacije. Kreho je navela da je Prva četa PJP-a bila pretpočinjena Vojsci Republike Srpske i to pod komandom Ljubiše Borovčanina. Borovčanin je u Haškom tribunalu osuđen na 17 godina zatvora.

Troškovi postupka, koji je trajao duže od šest godina, padaju na teret budžeta. U ovom predmetu 2014. podignute su dvije optužnice, a postupci su spojeni i suđenje je počelo u aprilu 2015. Tužilaštvo je tokom suđenja saslušalo 97 svjedoka i četiri vještaka, a Odbrane 23 svjedoka.

Na danas izrečenu prvostepenu presudu dozvoljena je žalba.