- Mi smo nedavno imali konsultacije online, zbog pogoršane epidemiološke situacije. Mogu kazati da bi se naredna sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH mogla održati odmah iza sjednica Zastupničkog doma koje su 24. i 25. januara. U fokusu će biti Prijedlog budžeta FBiH za ovu godinu, Prijedlog zakona o izmjenama zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Mislim da se na dnevnom redu neće naći izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje su usvojene na Zastupičkom domu, a čiji je predlagač Vlada FBiH - govori nam Duvnjak.

Podsjećamo, izmjene Zakona o PIO-u donose povoljnije uvjete za vanredno povećanje penzija u FBiH. Dopunjena je i odredba po kojoj se sada članom porodice umrlog osiguranika smatra i vanbračni partner. Vanbračnim partnerom smatra se osoba koja je takvom definisana Porodičnim zakonom Federacije BiH, a svoj status utvrdila je u sudskom postupku. Ovaj zakon zastupnici su usvojili 21. decembra prošle godine, a da bi stupio na snagu mora biti potvrđen u Domu naroda FBiH.

Duvnjak dodaje kako bi se na jednoj od narednih sjednica, na dnevnom redu mogle naći predložene izmjene Zakona o doprinosima i porezu na dohodak, kao i finansijska konsolidacija javnih zdravstvenih ustanova u FBiH.