Navedeno je to u odgovoru na pitanje zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Jasmine Biščević-Tokić koje je uputila Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice.

Zastupnica Biščević-Tokić tražila informaciju u kojoj je fazi izrada Socijalne karte u Kantonu Sarajevo, kao i imena onih koji su imenovani u komisiju za izradu socijalne karte od 2019. godine i koliko su dobili sredstava za rad u toj komisiji.

- Projekat Socijalna mapa KS je podijeljen u dvije faze, pilot istraživanje i glavno istraživanje. Pilot istraživanje se u potpunosti provelo putem elektronske verzije upitnika. Istraživanje je realizovano među 300 korisnika prava po osnovu socijalne zaštite i 300 domaćinstava iz generalne populacije, te iako su prikupljeni podaci za internu upotrebu dali su neke pokazatelje kao što su visoka stopa siromaštva kod generalne populacije, korisnici jednokratne pomoći u prosjeku imaju primanja kao i generalna populacija – navedeno je u odgovoru ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivane Prvulović.

Prvulović je navela da su trenutno sve aktivnosti na ovom projektu zaustavljene.

- S obzirom na situaciju sa pandemijom koronavirusa koja je usporila sve procese u Kantonu Sarajevo glavno istraživanje koje podrazumijeva istraživanje na uzorku od 12.000 domaćinstava i to 3.000 korisnika prava po osnovu socijalne zaštite i 9.000 domaćinstava iz generalne populacije, nije provedeno i sve aktivnosti u vezi sa navedenom su trenutno zaustavljene – navodi se dalje u odgovoru.

Ministrica je istakla da je Vlada KS u maju 2019. godine imenovala stručni Tim za provedbu projekta "Socijalna mapa KS", a čiji je predsjednik Malik Garibija, zamjenik Žarko Papić, te članovi Suada Buljubašić, Mirnes Telalović, Fahrudin Memić, Smaragda Lučkin, Mirsada Poturković, Fikret Zuko, Inela Hadžimešić kao predstavnica OSCE-a, Irfan Eminović, te Dino Nikšić, kao operativni koordinator.

- U 2019. godini iz Budžeta KS sa pozicije Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS su za honorare vanjskih članova Tima izdvojena sredstva u neto iznosu 34.000 KM, odnosno 40.152,06 KM u bruto iznosu, a u 2020. godini sredstva u neto iznosu 21.750 KM odnosno 25.685,54 KM.

Vanjski članovi Tima su ostvarili naknade u sljedećim iznosima: Dino Nikšić u 2019. godini 9.500 KM, u 2020. 6.000 KM, Mirnes Telalović u 2019. godini 4.800 KM, a u 2020. godini 3.000 KM, Fahrudin Memić u 2019. godini 4.500 KM, dok je u 2020. godini dobio 3.250 KM. Fikret Zuko u 2019. godini za rad u Timu dobio je 4.800 KM, a u 2020. godini 3.000 KM. Žarko Papić u 2019. godini 5.600 KM, dok je u 2020. godini naplatio 3.500 KM i Suada Buljubašić u 2019. godini dobila je za rad u Timu 4.800 KM, a u 2020. godini 3.000 KM.

Predstavnici kantonalnih institucija i OSCE-a poslove na provedbi Projekta Socijalna mapa obavljali u okviru redovnih poslova i po tom osnovu nisu ostvarivali novčanu naknadu – navodi ministrica Prvulović.

Iako je tražila zapisnike sa sjednica tima za provedbu Projekta Socijalna mapa KS, ministrica Prvulović je u odgovoru zastupnici Biščević-Tokić navela kako nisu vođeni zapisnici, a da su vanjski članovi koji su imali naknadu za svoj rad u Timu mjesečno dostavljali izvještaje o radu koji se nalaze uz naloge za isplatu u Odjeljenju za finansijsko-računovodstvene poslove Ministarstva.

Iako socijalna karta Kantona Sarajevo nije izrađena, članovi tima, eksperti, dobro su zaradili.