Kako je navedeno u odgovoru Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, u 2019. godini zaduženje kod inokreditora iznosilo je 68.454.050 KM (35.000.000 eura), dok je domaće zaduženje iznosilo 34.017.240 KM, u 2020. godini zaduženje kod inokreditora iznosilo je 96.402.860 KM (49.290.000 eura), dok je domaće zaduženje u iznosu od 11.685.000 KM, dok se KS u 2021. godini zadužio kod inokreditora 78.233.200 KM (40.000.000 eura), dok je domaće zaduženje iznosilo 59.263.000 KM.

- U Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu planirano je zaduživanje kod inokreditora u iznosu do 181.892.190 KM (93.000.000 eura), te zaduživanje na domaćem tržištu u iznosu do 143.689.108 KM – navode iz Ministarstva finansija KS, te dodaju:

- Ukupan godišnji iznos servisiranja duga, prema podacima sa kojima trenutno raspolažemo, u okviru je ograničenja utvrđenih Zakonom što znači da ne prelazi 10 posto ostvarenih prihoda iz prethodne fiskalne godine u svim godinama otplate duga, odnosno Kanton Sarajevo se zadužuje u skladu sa ograničenjima utvrđenim Zakonom i uredno vrši servisiranje obaveza po svim kreditima. Od 2019. godine do 2021. godine, Kanton Sarajevo se zadužio gotovo isključivo za realizaciju kapitalnih projekata (u 2021. godini od ukupnog domaćeg zaduživanja 3,03 posto se odnosilo za pokriće akumuliranog deficita).

Iz Ministarstva navode da se najznačajniji kapitalni projekti odnose na realizaciju velikih infrastrukturnih projekata iz oblasti saobraćaja, kao što je obnova voznog parka tramvajskog i trolejbuskog saobraćaja, rekonstrukcija tramvajske pruge, izgradnja saobraćajnica, zatim utopljavanje zgrada od javnog interesa, izgradnje, rekonstukcije i sanacije objekata iz oblasti komunalne djelatnosti, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, zdravstva, uprave policije, nabavke opreme sa ciljem povećanja opremljenosti policije Kantona, kao i opremanje škola, fakulteta, zdravstvenih ustanova, infrastrukturno uređenje poslovnih zona u Kantonu Sarajevo s ciljem poboljšanja uvjeta za privredni rast, kupovina stanova za boračku populaciju, sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama, te finansiranje projekata s ciljem unapređenja turističke ponude Kantona.

- Planirana zaduživanja u 2022. godini imaju za cilj nastavak postojećih ili pokretanje novih infrastrukturnih projekata iz oblasti saobraćaja, kao što su obnova voznog parka tramvajskog saobraćaja, izgradnja tramvajske pruge Ilidža - Hrasnica, nabavka savremenog sistema za upravljanje i nadzor saobraćajem i izgradnja zgrade centra za upravljanje saobraćajem, zatim poboljšanje postojećeg sistema centralnog grijanja, te izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju i opremanje objekata i nabavka opreme iz oblasti komunalne djelatnosti, obrazovanja, kulture i sporta, zdravstva, uprave policije, nabavka helikoptera, kupovina stanova za boračku populaciju, sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama, podrška projektima javnih preduzeća – kazali su za Faktor te dodali:

- Planirano zaduživanje za 2022. godinu će se realizovati, odnosno pokrenuti procedure za osiguravanje sredstava isključivo za one projekte koji budu imali spremnu projektnu dokumentaciju.

Ranije je predsjednik Kluba SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Mahir Dević postavio pitanja Vladi KS da li je ovaj iznos kreditnog zaduženja put u finansijski kolaps Kantona Sarajevo.

- Da li će se na ovaj način intenzivnim zaduživanjem ugroziti likvidnost budžeta KS u budućnosti? Koliki je koeficijent zaduženosti KS s obzirom na to da bi moglo doći do smanjenja prihoda u KS, zbog novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH? Zakon propisuje da koeficijent zaduženosti ne može biti veći od 10 posto prihoda. Da li su za kandidovane projekte koji će se finansirati iz novog zaduživanja urađene studije opravdanosti? Da li su takve studije, ako su i urađene, dostupne građanima i stručnoj javnosti na uvid ili se teret duga gomila neplanski, a da nema kvalitetnih obrazloženja? (Za kredite od EBRD-a se te studije rade, to su inokrediti, za domaće kredite se ne rade, a trebalo bi). Napomena: 143,7 miliona u 2022. godini kod domaćih banaka – naveo je ranije Dević.