Centralna izborna komisija BiH 6. novembra objavila je potvrđene rezultate Općih izbora, koji su održani 7. oktobra 2018. godine. Po objavljivanju potvrđenih rezultata izbora počeli su teći rokovi za konstituiranje vlasti na svim nivoima.

Prema Ustavu i Izbornom zakonu BiH, prvo se konstituiraju kantonalne skupštine, najkasnije deset dana nakon objave potvrđenih rezultata izbora, što znači da bi ovaj posao trebao biti okončan do kraja sljedeće radne sedmice, odnosno do 16. novembra.

Narodna skupština Republike Srpske trebala bi biti konstituirana do 21. novembra, jer rok za to je 15 dana od potvrđivanja izbora.

Isti rok je i za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a kako je ranije objavljeno, inauguracija novoizabranih članova Predsjedništva zakazana je za 20. novembar. Konstituirajuću sjednicu saziva predsjedavajući odlazećeg saziva, u ovom slučaju Bakir Izetbegović, a novi članovi Predsjedništva polažu i potpisuju svečanu zakletvu.

Konstituiranje Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH obavlja se najkasnije 20 dana nakon objave potvrđenih rezultata izbora. Sazivanje prve sjednice vrši predsjedavajući prethodnog saziva ili najstariji zastupnik novog saziva. Zastupnici koji će činiti ovaj dom već su poznati, a radi se o kandidatima koji su osvojili dovoljan broj glasova na Općim izborima.

Međutim, situacija je mnogo složenija kada je u pitanju popuna Doma naroda. Delegati ovog doma biraju se iz kantonalnih skupština, a još nije utvrđeno na koji način će to biti urađeno i kako će mandati biti dodijeljeni. U narednim danima ovo pitanje trebala bi riješiti Centralna izborna komisija BiH s obzirom na to da parlamenti BiH i FBiH nisu usvojili potrebna zakonska rješenja koja bi regulisala izbor delegata.

Konstituiranje Zastupničkog doma Parlamenta BiH trebalo bi biti okončano najkasnije 30 dana od objave potvrđenih rezultata izbora, odnosno do 6. decembra. Zastupnici Zastupničkog doma, njih 42, biraju se direktno za izborima, dok je procedura izbora delegata u Dom naroda nešto drugačija.

Jedna trećina delegata je iz entiteta RS (pet Srba) i njih bira NSRS odmah po sazivanju, a najkasnije 30 dana od dana ovjere rezultata izbora. Izbor delegata iz Federacije BiH, pet Bošnjaka i pet Hrvata, uvjetovan je konstituiranjem Federalnog parlamenta, odnosno federalnog Doma naroda.

Najprije CIK potvrđivanjem izbornih rezultata raspodjeljuje mandate izabranim kandidatima u deset kantonalnih skupština, a ove skupštine potom biraju delegate u Dom naroda Federacije BiH. Tek nakon konstituisanja Dom naroda FBiH bira delegate za Dom naroda državnog Parlamenta.