Prema informacijama kojima raspolažu u KCUS-u, ovo je prvi aparat za testiranje CLIA metodom IgM i IgG antitijela na COVID-19 na Balkanu.

Uvođenjem ove metode KCUS je otišao korak naprijed u testiranju i praćenju pandemije COVID-19, s obzirom na sljedeće mogućnosti:

1.   Dodatne provjere PCR rezultata;

2.   Praćenje faze infekcije u kojoj je zaraženi pacijent;

3.   Otkrivanje pacijenata kliconoša koji nemaju simptome i nisu testirani PCR metodom;

4.   Sigurnog otpuštanja pacijenata iz karantina, provjerom da li se pacijent nalazi u hroničnoj ili akutnoj fazi.

- Radimo za dobrobit naših građana - navodi se u saopćenju KCUS-a, koje potpisuju generalna direktorica prof. dr. Sebija Izetbegović, te prof. dr.Sandra Vegar Zubović i prof. dr. Amela Dedeić - Ljubović.