Kako se navodi u saopćenju NATO-KFOR-a, doći će do povećanja broja vojnika KFOR-a na terenu zbog vježbe rezervnih jedinica koja će trajati od 27. septembra do 2. novembra.

Prije početka vježbe iz Velike Britanije će 11. septembra stići jedinica koja će obaviti aktivnosti usaglašavanja sa pripadnicima KFOR-a.

Obuka će biti održana kako bi se održao visok nivo spremnosti KFOR-a. Po završetku vježbe, britanska jedinica će napustiti Kosovo i vratiti se u svoju zemlju.

KFOR je osnovan 1999. godine, rezolucijom Savjeta sigurnosti Ujedinjenih nacija za održavanje mira i stabilnosti na Kosovu.

KFOR je, tokom nedavnih tenzija povodom spora o registarskim tablicama i identifikacionim dokumentima, saopćio da je spreman da interveniše u slučaju destabilizacije na Kosovu.