Odmah na početku sjednice zastupnici su minutom šutnje i Fatihom odali počast nastradaloj djevojci Elmiri Sefo u nedavnom zemljotresu koji je pogodio Hercegovinu.

"Muk u Vladi FBiH" 

- Imam pitanje za Vladu Federacije BiH, a radi se o firmi Unis Ginex iz Goraža čiji rukovodioci organizacionih jedinica i predstavnici sindikata 25. aprila saznaju da će se na sutrašnjoj sjednici Vlade FBiH razmatrati smjena direktora uz nepoznate razloge koji bi doveli do toga. Rukovodici organizacionih jedinica i sindikalne organizacije u ime 706 zaposlenika traže od Vlade FBiH da prije odluke o smjeni direktora obrazlože razloge.

Činjenica je da Unix Gineks u 2021. zabilježio najveće rezultate povećavajući obim za 53,1 posto u odosu na 2020. godinu. Radi se o proizvođaču inicijanih kapisli municije za malo oružje u svijetu i ključni je strateški partner najvećim proizvođačima municije u više od 40 zemalja svijeta, EU-a, a pogotovo u SAD-u - kazao je zastupnik Damir mašić (SDP) i dodao:

- Imajući u vidu ove informacije uz muk Vlade FBiH, ljudi iskazuju sumnju da je povod za smjenu iskorištavanje trnutne tržišne pozicije kako bi se proizvodnja najtraženijih proizvoda na svijetu, inicijalne kapisle za municiju za malo oružje, preusmjerila na druge kupce koji bi preprodavali tu robu i stjecali ekstra profit.

Također, sumnja se kako se želi iskoristiti akumulirana dobit društva sa finansiranje sumnjivih projekata, kako bi se deseci miliona KM sa razvojnih neophodnih projekata preusmjerili na projekte koji nisu povezani sa osnovnom djelatnošću. Da se žele zaustaviti planovi uprave. Pozivam vladu, resornog ministra, da izađu i saopće da li je ovo istina.

Divljanje cijena 

Zastupnik Adis Arapović je pitao koje konkretne mjere je poduzela Vlada FBiH i Federalno ministarstvo trgovine u prva tri mjeseca 2022. godine kako bi se zaustavio nekontrolirani rast cijena životnih namirnica i energenata.

- Koji su rezultati tih mjera, da li su i u kojem konkretnom obimu aktivirane robne rezerve i koji je rezultat. Mislim da nikome ne moram objašnjavat šta se dešava u maloprodaji, kakvom divljanju cijena svjedočimo i koliko je na sceni udar na život građana. Ne vidim da se poduzimaju mjere da se taj udar umanji - kazao je Arapović.

Albin Muslić (SDP) se fokusirao na opasnu magistralnu cestu M-14.

- Pitat ću ceste FBiH da li u narednom periodu i kada planira nastavak izgradnje ceste od Bihaća prema Bosanskoj Krupi preko Grmuško - Srbljanskog platoa i da se konačno izmjesti saobraćaj iz kanjona rijeke Une na dionici magistralnog puta M-14 koji je jedan od najopasnijih magistralnih pravaca u BiH. Izgradnja tog puta kojim bi se spojila Bosanska Krupa i Bihać i uspostavila koliko-toliko pristojna komunikacija na USK traje više godina, više od 10 godna.

U ime građana Bihaća, USK tražim od JP Ceste FBiH konkretan odgovor da li će se nastaviti izgradnja i kada, te kada se očekuje dovršetak izradnje te putne komunikacije. Postavljam tri godine ovo pitanje - rekao je Muslić.

Istjerani federalni revizori 

Zastupnik Mirsad Pinđo je zatražio od Vlade FBiH detaljnu informaciju o stanju u preduzećima sa namjenskom industrijom, posebno Zrakom i Binasom.

Pitanje je imao i zastupnik Elvir Karajbić (SDP).

- Naftni terminali Ploče su u 100-postotnom vlasništvu Operatora terminali FBiH koje je u 100 postotnom vlasništvu Vlade FBiH. Ured za reviziju FBiH je 7.12.2021. uredno najavio Naftnim terminalima FBiH d.o.o. Ploče za reviziju i pokušao je izvršiti 10.1.2022. Kada su federalni revozori došli u naftni terminal Ploče, tada je rukovodstvo, menadžment naftnih terminala pozvao policiju i inspektore iz Ureda za strance RH da ih istjeraju iz terminala. Ured za reviziju je 11.1.2022. o svemu obavijestio Vladu FBiH i resorno ministarstvo.

Do dana današnjeg nije izvršena revizija Terminala FBiH iz razloga jer menadžment i upravljačke strukture koje postavlja Vlada FBiH ne dostavljaju dokumentaciju Uredu za reviziju kako bi mogli biti revidirani. Postavljam pitanje ko štiti menadžment i upravljačke strukture, šta je Vlada FBiH po dopisu Ureda za reviziju FBiH uradila, da li je poduzela određene sankcije smjene menadžmenta pošto ured za reviziju ne može da radi svoj posao i to je derogranje institucija FBiH - rekao je Karajbić.