S ciljem sprečavanja sukoba interesa, a u okviru borbe protiv korupcije, predložene izmjene nalažu formiranje parlamentarne komisije s 12 članova iz oba doma Federalnog parlamenta kao nadzornog tijela za sprečavanje sukoba interesa u institucijama vlasti.

Naime, sadašnji zakon, iako ne dozvoljava sukob interesa, ne sadrži i mehanizam nadzora kojem ta korupcijska pojava može biti prijavljena, pojasnili su Čengić i Konaković. Komisija čije formiranje predlažu nadomješćivala bi navedeni mehanizam.

Irfan Čengić je inicirao također donošenje budućeg sistemskog reformskog zakona o sprečavanju sukoba interesa koji bi ustanovio nadležnu komisiju, ali čiji članovi ne bi bili parlamentarci već eksperti.

Ovoj Čengićevoj inicijativio pridružio se i Konaković, saopćili su njih dvojica na današnjoj pres-konferenciji.