Konferencija, koja je okupila brojne akademike, profesore, historičare, bošnjačke političare i brojne javne radnike, organizovana je povodom 28. septembra, Međunarodnog dana Bošnjaka.

Redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra kazao je da Bošnjaci u Crnoj Gori žele slobodu vlastitog identiteta.

- U Crnoj Gori se dešava emancipacijski i politički proces, posebno kod Bošnjaka i Crnogoraca, jer ta dva naroda između dva svjetska rata nisu bila priznata. Bošnjaci u Crnoj Gori žele slobodu izbora vlastitog identiteta. Žele ravnopravan tretman i ništa više. U svakoj mogućoj poziciji, Bošnjaci su pokazali suverenistički stav, što je pokazatelj da je riječ o autohtonom narodu, koji ovu zemlju osjeća svojom -  naglasio je Filandra.

Bivši sudija Ustavnog suda Crne Gore Hamdija Šarkinović, rekao je da je Crna Gora normativno priznanje Bošnjaka riješila u skladu sa evropskim normativima.

- Bošnjaci u Crnoj Gori su se uvijek zalagali za državu u kojoj je vladavina prava osnovni preduvjet. Država koja se zasniva na vladavini prava, može biti garancija opstanka ovog naroda -  istakao je Šarkinović.

FOTO: AA

Prema riječima Mehmeda Đečevića, profesora sa Fakulteta političkih nauka u Podgorici, stanje društva u Crnoj Gori, sa fokusom na interkulturalnost je popravljeno u posljednjih 20 godina.

Ipak, kako ističe Đečević, Bošnjaci nisu zastupljeni i ne participiraju onoliko koliko bi trebalo, imajući u vidu da su treći narod po brojnosti, nakon Crnogoraca i Srba.

Ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović istakao je da Bošnjaci u Crnoj Gori prema popisu iz 2011. godine čine 8,65 odsto stanovništva.

- Uglavnom su koncentrisani u sjeveroistočnom dijelu zemlje, gdje čine većinu ili relativnu većinu u opštinama Rožaje, Plav, Petnjica i Gusinje. Bošnjaci su politički aktivni i organizovani kroz različite stranke i organizacije, od kojih je najuticajnija Bošnjačka stranka. Bošnjačka stranka zastupa interese Bošnjaka u Crnoj Gori i zalaže se za njihovu ravnopravnost, zaštitu identiteta i kulturnog naslijeđa, kao i za evroatlantske integracije Crne Gore. Smatram da je Bošnjačka stranka, ne umanjujući doprinos i ostalih, jedan od subjekata koji je u prethodnih 17 godina najviše doprinio afirmaciji bošnjačkog nacionalnog identiteta u Crnoj Gori - istakao je Adrović.

Podsjetio je takođe da su Bošnjaci u Crnoj Gori jedna od najsiromašnijih i najugroženijih etničkih grupa.

- Prema podacima iz 2013. godine, stopa siromaštva među Bošnjacima je bila 23 odsto, što je znatno više od prosjeka zemlje koji je bio osam odsto. Bošnjaci su takođe suočeni sa visokom stopom nezaposlenosti, niskim nivoom obrazovanja, lošim uslovima stanovanja i nedostatkom infrastrukture. Bošnjaci su uglavnom zaposleni u poljoprivredi, trgovini i uslužnim djelatnostima, dok su i dalje nedovoljno zastupljeni u javnom sektoru, privredi i obrazovanju - kazao je Adrović.

Govoreći o stradanjima bošnjačkog naroda tokom devedesetih godina prošlog vijeka, Milan Radović iz Građanske alijanse je podsjetio da je riječ o ratnim zločinima gdje uglavnom nije bilo istraga, kao ni presuda.

- U većini ratnih zločina koji su se desili na prostoru Crne Gore, žrtve su bile Bošnjaci - poručio je Radović.

Konferenciju "Bošnjaci u aktuelnim procesima – evropeizacija ili balkanizacija" organizovalo je Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori.