Naime, pojavile su se dileme da li bi objavom imena osoba u izolaciji bio prekršen Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, jer bi u slučaju njegovog kršenja, nakon što vanredna situacija prođe moglo doći do pokretanja prijava.

- Agencija je mišljenja da nije protivzakonito objaviti minimum podataka o licima koji krše zakone, odnosno određene zabrane određenih organa. Radi se o evidentnom kršenju zakona i to onih kojima se štite i spašavaju životi ljudi. Samim tim, javni interes je nadjčao pravo na zaštitu ličnih podataka. A tome je aktivno doprinijela i osoba koja krši zakon - navode iz Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

Kada je u pitanju objava podataka o svim osobama koje se nalaze u izolaciji i samoizolaciji, Agencija je mišljenja da zaštita ličnih podataka ne sprječava nadležne organe da poduzimaju mjere i aktivnosti u borbi protiv pandemije koja nas je zadesila.

- Međutim, na nadležnim organima je da i tom prilikom osiguraju zakonitu obradu ličnih podataka. Agencija ne raspolaže informacijama o pravnom osnovu i svrsi za objavu podataka svim osobama koja se nalaze u izolaciji i samoizolaciji. S tim u vezi Agencija je pokrenula postupak provjere i ocjene zakonitosti obrade ličnih podataka na ovaj način od Vlade Kantona 10 - navodi se u saopćenju, koje potpisuje direktor Agencije Petar Kovačević.

Kako dalje navode, nameće se pitanje da li se objavljivanje podataka o svim osobama koje su pod mjerama može narušiti povjerenje u zdravstveni sistem.
Da bi se pacijent obratio ljekaru i s njim podijelio informacije koje se tiču njegovog zdravstvenog stanja potrebno je da bude uvjeren da će te informacije ljekar čuvati kao profesionalnu tajnu i da neće biti upotrebljene niti u jednu drugu svrhu osim u koju su prikupljeni, tj. za liječenje.

- Sama mogućnost da okolina u kojoj živi pacijent može doći do ovih informacija može osobu odvratiti da se obrati stručnom licu. To nepovjerenje može imati za posljedicu kada su u pitanju prijenosne bolesti, do širenja bolesti na druge osobe čime je bitno ugrožen i javni interes da se spriječi širenje bolesti - navodi Agencija.

Apeluju na nadležne da posvete pažnju zaštiti ličnih podataka u borbi protiv pandemije jer proizvoljnim odlukama mogu nanijeti nenadoknadivu štetu upravo vrijednostima na koje se pozivaju.