Teret krize će se prevaliti i preko leđa penzionera, i to onih sa najnižim primanjima. Njima je od granta za banjsku rehabilitaciju vlast uzela 100.000 maraka.

Prvobitno je planirano da najstarija populacija dobije 300.000 maraka da bi na sjednici koja je održana 9. jula ta odluka bila preinačena, a iznos smanjen na 200.000 KM, koliko je iznosio i u 2019. godini.