Naime, vozači iz vozila koje se nalazio iza nesavjesnog vozača snimali su kako "krivuda" po cesti, da li usljed korištenja telefona, neznanja ili pod utjecajem alhokola, što je najvjerovatnije s obzirom na to kakve je prekršaje napravio.

Nepoznato je kako je na kraju završio ovaj vozač, niti da li je kojim slučajem policija bila obaviještena o nemarnom i izuzetno opasnom ponašanju.