Prijedlog zakona o stečaju uređuje predstečajni i stečajni postupak, reorganizaciju stečajnog dužnika... Posebna pažnja prilikom izrade novog zakona posvećena je disciplinovanju stečajnih upravitelja. Zatražili smo komentar Redže Kurića, predsjednika Nadzornog odbora Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira u FBiH, koji kaže da se uloga stečajnih upravitelja mora promijeniti. Objašnjava da su oni do sada više likvidatori preduzeća, nego upravitelji.

- Što se tiče stečaja, sada je slučaj da čitav onaj lanac koji učestvuje u imenovanju stečajnog upravitelja (udruženje stečajnih upravitelja, sudije), dovodi sva naša preduzeća u stečaju u jednu drugačiju situaciju, likvidaciju. A suština je trebala da bude drugačija. Ako je preduzeće došlo u neke finansijsko-poslovne probleme, treba izdvoji cjeline koje bi mogle funkcionirati i tako zaštiti radna mjesta. Ne, naši stečajni upravitelji postaju likvidatori preduzeća, umjesto da naprave novo preduzeće koje će poslovati i raditi. U tome je stvar - govori nam Kurić.

Dodaje kako je sve ostalo zamajavanje.

- Po meni nije bitna veća kontrola stečajnih upravitelja već koncept. Vidite, kod nas stečajni upravitelj ima svoju vlastitu firmu, živi od toga i on vam je stečajni upravitelj?! Svugdje u svijetu stečajni upravitelj je zaposlenik države, sudstva, ima dobru plaću i pokušava da nađe ekonomska rješenja, rekonstrukciju tih postojećih preduzeća koja bi trebala nastaviti da rade. A naši upravitelji, a znam barem 20-ak njih, imaju svoje firme, ili su podobnici sudova koji ih delegiraju tu i onda oni sve rasprodaju i završeno - rekao nam je Kurić.

Podsjećanja radi, važeći Zakon o stečajnom postupku donesen je 2003. godine i pretrpio je dvije neznatne izmjene i dopune, a ekonomske i socijalne prilike u Federaciji FBiH su, u međuvremenu, znatno promijenjene, a te potpuno nove okolnosti u razvoju poslovnog okruženja nameću potrebu za novim zakonskim rješenjem.