Inicijative su pokrenute u cilju doprinošenja borbi protiv pandemije koronavirusa (COVID-19), te posebno saniranju ekonomskih posljedica aktuelne krize.

Prema prijedlogu potpredsjednice Mahmutbegović, kako je saopćeno iz njenog kabineta, naknade koje koriste izabrani zvaničnici i rukovodeći državni službenici poput naknada za odvojeni život, za prijevoz do mjesta prebivališta porodice, odnosno naknade za smještaj, trebaju biti svedene na minimum od 1 KM, ili, ako je moguće, da iste budu ukinute.

Potpredsjednica Federacije BiH je pripremila i prijedlog prema kojem bi do završetka krize bilo obustavljeno plaćanje naknada članovima svih upravnih i nadzornih odbora na nivou Federacije BiH, ili, također, smanjeno na simboličan nivo od 1 KM.

Također, Mahmutbegović je uputila i prijedlog prema kojem bi bio određen maksimalan iznos plaće, naknade i drugih materijalnih prava u organima vlasti Federacije BiH, organima upravljanja institucija Federacije BiH i javnim preduzećima u većinskom vlasništvu Federacije BiH, kao i njihovim uposlenicima.

Taj iznos ne može biti veći od dvije prosječne plate u Federaciji BiH do završetka krize izazvane pandemijom COVID-19. Od ovog ograničenja se izuzimaju oni organi, institucije i javna preduzeća kao i njihovi uposlenici koji su direktno uključeni u rješavanje problema vanrednog stanja ili stanja prirodne nesreće (zdravstvo, policija, inspekcije ...).

- Ovo je prilika da se izvrši pravičnija raspodjela sredstava iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Nije pravedno da plaća jednog ljekara bude 1.700, a direktora određenih agencija i do 9.000 KM - poruka je potpredsjednice Mahmutbegović. 

Inače, Mahmutbegović je u ulozi predsjednice Administrativne komisije Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazala za ponedjeljak sjednicu na kojoj će se razgovarati o navedenim odlukama.

Shodno razgovorima u pripremama za održavanje navedene sjednice, postoji raspoloženje većine članova Administrativne komisije da se ponese teret ekonomske krize u našoj zemlji koju trpe građani, a posebno oni najugroženiji koji su posljednjih sedmica ostali bez zaposlenja.

Mahmtutbegovć je na stanovištu da sve navedene odluke trebaju biti donesene "zbog proglašenog stanja nesreće izazvane pandemijom koronavirusa (COVID-19)", a u cilju "ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica pandemije, solidarišući se sa svima u realnom i javnom sektoru, naročito uzevši u obzir reducirane radne obaveze, primjerice, federalnih zastupnika".

Prema mišljenju potpredsjednice Federacije BiH, teret krize trebaju ponijeti svi, a usvajanjem predloženih odluka uštedjet će se značajna novčana sredstva u budžetu Federacije BiH koja mogu biti usmjerena u Fond solidarnosti.

- Ne može javni sektor ostati imun na sva ova dešavanja i zadržati sva trenutna prava i beneficije dok se realni sektor, od kojeg direktno zavisi, vidno urušava zbog novonastale situacije - izričita je potpredsjednica Mahmutbegović.

Inače, predložene aktivnosti Mahmutbegović je i ranije najavila u svojim izjavama za medije.

- Krajnje nemoralno, nečasno i nepravično da se u toku trajanja ovako ekstremno opasnih uvjeta isplaćuju naknade za prava koja se ne mogu konzumirati, poput odlazaka u mjesto prijavljenog prebivališta, naknada za odvojeni život, za članstvo i rad u komisijama i radnih tijelima koja se ne sastaju i ne održavaju sjednice... Svaka kriza, pa i ova je svojevrsna šansa koju trebamo iskoristiti u smislu dodatnog jačanja sistema i kontrole finansijskih tokova i javne potrošnje jer je i više nego evidentno da u nizu zakonskih rješenja postoje brojne anomalije i devijacije koje predstavljaju osnov za nesavjesno i nemoralno trošenje budžetskih sredstava - kazala je tom prilikom Mahmutbegović.